Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών χώρων

Το κλείδωμα προσωπικών χώρων ενεργοποιείται με το κουμπί λειτουργίας στην κεντρική οθόνη και με έναν προαιρετικό κωδικό PIN.

 Σημείωση

Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση I για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος προσωπικών χώρων.

Για το κλείδωμα προσωπικών χώρων υπάρχουν δύο κωδικοί:

  • Ο κωδικός ασφαλείας δημιουργείται την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η λειτουργία.
  • Ένας νέος κωδικός PIN επιλέγεται κάθε φορά που ενεργοποιείται η λειτουργία.

Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά

Πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό ασφαλείας την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία. Μπορείτε στη συνέχεια να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προσωπικών χώρων, αν έχετε ξεχάσει ή χάσει τον κωδικό PIN που έχετε επιλέξει. Ο κωδικός ασφαλείας λειτουργεί ως κωδικός PUK για όλους τους επακόλουθους κωδικούς PIN που θα οριστούν για τη λειτουργία κλειδώματος προσωπικών χώρων.

Φυλάξτε τον κωδικό ασφαλείας σε ασφαλές σημείο.

Για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό ασφαλείας:

Πατήστε το κουμπί για το κλείδωμα προσωπικών χώρων στην προβολή λειτουργιών.

P5-1646-x90-function button private locking
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
Εισάγετε τον επιλεγμένο κωδικό ασφαλείας και πατήστε Επιβεβ.
Ο κωδικός ασφαλείας αποθηκεύτηκε. Η λειτουργία κλειδώματος προσωπικών χώρων είναι πλέον έτοιμη για ενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών χώρων

Πατήστε το κουμπί για το κλείδωμα προσωπικών χώρων στην προβολή λειτουργιών.

P5-1646-x90-function button private locking
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Εισαγάγετε τον κωδικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να ξεκλειδωθεί η πόρτα του χώρου αποσκευών μετά το κλείδωμα και πατήστε Επιβεβ.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι κλειδωμένη. Ως επιβεβαίωση του κλειδώματος, ανάβει μια πράσινη ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί στην προβολή λειτουργιών.

Απενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών χώρων

Πατήστε το κουμπί για το κλείδωμα προσωπικών χώρων στην προβολή λειτουργιών.

P5-1646-x90-function button private locking
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
Εισάγετε τον κωδικό που χρησιμοποιήθηκε για το κλείδωμα και πατήστε στο Επιβεβ.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ξεκλειδωμένη. Ως επιβεβαίωση του ξεκλειδώματος, η πράσινη ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί στην προβολή λειτουργιών σβήνει.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό PIN ή αν έχετε εισάγει λανθασμένο κωδικό PIN περισσότερες από τρεις φορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ασφαλείας για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προσωπικών χώρων.

Αν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί μέσω του Volvo On Call* ή μέσω της εφαρμογής Volvo On Call, το κλείδωμα προσωπικών χώρων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας

Αν έχετε ξεχάσει και τον κωδικό ασφαλείας, απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo για να σας βοηθήσει με την απενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών χώρων.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.