Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κεντρικής οθόνης

Μπορείτε να μειώνετε τη φωτεινότητα της κεντρικής οθόνης και να την επανενεργοποιείτε από το κουμπί αρχικής προβολής κάτω από την οθόνη.
P6-1746-XC40-Touch screen-button
Κουμπί αρχικής προβολής για την κεντρική οθόνη.

Όταν χρησιμοποιείται το κουμπί αρχικής προβολής, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται πλέον στην αφή. Η γραμμή κλιματισμού εξακολουθεί να εμφανίζεται. Όλες οι λειτουργίες που είναι συνδεδεμένες στην οθόνη εξακολουθούν να εκτελούνται, όπως το σύστημα κλιματισμού, το ηχοσύστημα, η καθοδήγηση* και οι εφαρμογές. Όταν η φωτεινότητα της κεντρικής οθόνης έχει μειωθεί, είναι καλή ευκαιρία να την καθαρίζετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης έτσι, ώστε να μην σας ενοχλεί όταν οδηγείτε.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικής προβολής κάτω από την οθόνη.
Η οθόνη μαυρίζει, με εξαίρεση τη γραμμή κλιματισμού που εξακολουθεί να φαίνεται. Όλες οι λειτουργίες που είναι συνδεδεμένες στην οθόνη εξακολουθούν να εκτελούνται.
Επανενεργοποίηση της οθόνης - πατήστε στιγμιαία στο κουμπί αρχικής προβολής.
Η προβολή που εμφανιζόταν πριν την απενεργοποίηση της οθόνης θα εμφανιστεί ξανά.

 Σημείωση

Η οθόνη δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν στην οθόνη εμφανίζεται υπόδειξη για να πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια.

 Σημείωση

Η κεντρική οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο κινητήρας είναι σβηστός και ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.