Ρυθμίσεις για το μόντεμ αυτοκινήτου*

Το αυτοκίνητο διαθέτει μόντεμ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Πατήστε ΕπικοινωνίαΔιαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου και επιλέξτε ρυθμίσεις:
  • Διαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου - επιλέξτε αν το μόντεμ αυτοκινήτου θα χρησιμοποιηθεί για σύνδεση στο διαδίκτυο.
  • Χρήση δεδομένων - πατώντας στο Μδνσμ μηδενίζεται ο μετρητής του όγκου ληφθέντων και σταλθέντων δεδομένων.
  • Δίκτυο
Επιλογή παρόχου - αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή παρόχου υπηρεσιών δικτύου.
Περιαγωγή δεδομένων - Αν επιλέξετε το πλαίσιο, το μόντεμ του αυτοκινήτου θα επιχειρήσει να συνδεθεί στο διαδίκτυο, όταν το αυτοκίνητο βρεθεί στο εξωτερικό και εκτός του οικείου δικτύου του. Λάβετε υπόψη σας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει μεγάλο κόστος. Ελέγξτε τη συμφωνία περιαγωγής για κυκλοφορία δεδομένων στο εξωτερικό με τον πάροχο του δικτύου σας στην πατρίδα σας.
  • Κωδικός PIN κάρτας SIM
Αλλαγή PIN - μπορείτε να εισάγετε έως 4 ψηφία.
Απενεργοποίηση PIN - επιλέξτε αν θα χρειάζεται κωδικός PIN για την πρόσβαση στην κάρτα SIM.
  • Αποστολή κωδικού αιτήματος — χρησιμοποιείται π.χ. για τη φόρτιση ή τον έλεγχο υπολοίπου μιας προπληρωμένης κάρτας. Η λειτουργικότητα εξαρτάται από τον πάροχο.

 Σημείωση

Λάβετε υπόψη σας ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω P-SIM δεν μπορεί να έχει τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με την κάρτα SIM που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Αν δεν λάβετε υπόψη σας αυτήν την προϋπόθεση, δεν θα είναι εφικτή η εκτροπή των κλήσεων σωστά στο τηλέφωνο. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήστε μια κάρτα SIM με ξεχωριστό αριθμό τηλεφώνου για την σύνδεση στο διαδίκτυο, ή κάρτα δεδομένων που δεν χρησιμοποιείται για τηλεφωνικές κλήσεις και, συνεπώς, δεν μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του τηλεφώνου.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.