Έλεγχος και πλήρωση λαδιού κινητήρα

Η στάθμη λαδιού ανιχνεύεται με τον ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού.

Δείτε τη στάθμη λαδιού στην κεντρική οθόνη

P5-1917-Graphic for oil level in center display
Ενδεικτική γραφική απεικόνιση της στάθμης λαδιού στην κεντρική οθόνη

Η στάθμη λαδιού οπτικοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού δείκτη στάθμης λαδιού στην κεντρική οθόνη, όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία. Πρέπει να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού τακτικά.

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου από την προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε Κατάσταση για να εμφανιστεί η στάθμη λαδιού.

 Σημείωση

Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα αλλαγές κατά την πλήρωση ή την αποστράγγιση του λαδιού. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει οδηγηθεί για 30 km (20 μίλια) περίπου και να έχει παραμείνει σε στάση επί 5 λεπτά με τον κινητήρα σβηστό και σε επίπεδο έδαφος για να είναι σωστή η ένδειξη της στάθμης λαδιού.

 Σημείωση

Αν οι συνθήκες για τη μέτρηση της στάθμης λαδιού (χρόνος μετά το σβήσιμο του κινητήρα, κλίση του αυτοκινήτου, εξωτερική θερμοκρασία, κ.λπ.) δεν πληρούνται, θα εμφανιστεί το μήνυμα Μη διαθέσιμη τιμή στην κεντρική οθόνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα συστήματα του αυτοκινήτου.

 Σημαντικό

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Αν εμφανιστεί αυτή η λυχνία, η πίεση λαδιού μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Σταματήστε το αυτοκίνητο το συντομότερο δυνατόν και φροντίστε να μεταφερθεί σε ένα συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Συμπληρώστε το λάδι κινητήρα

P6-1746-XC40-Refill engine oil
Σωλήνας πλήρωσης12

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε λάδι ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα σέρβις. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια όσον αφορά στη στάθμη λαδιού κινητήρα πριν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

 Προειδοποίηση

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Στάθμη λαδιού κινητ. Απαιτείται σέρβις, επισκεφθείτε ένα συνεργείο — συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Η στάθμη λαδιού ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή.

 Προειδοποίηση

Προσέχετε να μη χυθεί λάδι στο ζεστό σωλήνα της εξάτμισης γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

 Σημαντικό

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Στάθμ. λαδ. κιν. χαμ. Συμπληρώστε 1 λίτρο, συμπληρώστε μόνο την προβλεπόμενη ποσότητα, π.χ. 1 λίτρο (1 τέταρτο του γαλονιού).
  1. 1 Οι κινητήρες με ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού δεν έχουν δείκτη στάθμης λαδιού.
  2. 2 Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση του κινητήρα.