Ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής

Μηδενίστε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής.

Ανοίξτε την εφαρμογή Απόδοση οδηγού στην προβολή εφαρμογών για να εμφανιστούν τα στατιστικά διαδρομής.

P5-1507-icon app screen driver performance
Πατήστε Προτιμήσεις για να
  • αλλάξετε την κλίμακα του γραφήματος. Επιλέξτε ανάλυση 1, 10 ή 100 km/miles για τη ράβδο.
  • μηδενίζονται τα δεδομένα μετά από κάθε διαδρομή. Πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σε στάση περισσότερο από 4 ώρες.
  • μηδενιστούν τα δεδομένα για την τρέχουσα διαδρομή.

Τα στατιστικά διαδρομής, η υπολογισμένη μέση κατανάλωση και ο συνολικός χρόνος οδήγησης μηδενίζονται πάντοτε ταυτόχρονα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης απόστασης, ταχύτητας, κ.λπ. από τις ρυθμίσεις συστήματος στην κεντρική οθόνη.