Ρυθμιστής ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL1) μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αντίστροφο Cruise control - ο/η οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα του ρυθμιστή ταχύτητας.
P5-1546-Speed limiter 1, buttons on sterring wheel and overview in driver display
Κουμπιά και σύμβολα για τη λειτουργία.
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5: ενεργοποιεί τον ρυθμιστή ταχύτητας από την κατάσταση αναμονής και ανακτά την αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: αυξάνει την αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: από την κατάσταση αναμονής – ενεργοποιεί τον ρυθμιστή ταχύτητας και αποθηκεύει την τρέχουσα ταχύτητα
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: από το ενεργό πρόγραμμα – απενεργοποιεί/θέτει τον ρυθμιστή ταχύτητας σε κατάσταση αναμονής
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: μειώνει την αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα
P5-Icon red circle 4Δείκτης για την αποθηκευμένη μέγ. ταχύτητα
P5-Icon red circle 5Η τρέχουσα ταχύτητα του αυτοκινήτου
P5-Icon red circle 6Αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα

 Προειδοποίηση

  • Η λειτουργία είναι επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού που προορίζεται να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη – δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.
  • Συνιστάται ο οδηγός να διαβάσει όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν σε αυτή τη λειτουργία για να ενημερωθεί σχετικά με παράγοντες, όπως οι περιορισμοί της, και τι πρέπει να γνωρίζει πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
  • Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή και την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα οχήματα και σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  1. 1 Speed Limiter

Βοήθησε αυτό;