Υποβοήθηση στάθμευσης*

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (PAS1) χρησιμοποιεί αισθητήρες που μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό όταν πραγματοποιεί ελιγμούς σε στενά σημεία, επισημαίνοντας την απόσταση μέχρι τυχόν εμπόδια με ηχητικά σήματα σε συνδυασμό με γραφικά στην κεντρική οθόνη.
P5-1507-Park Assist, warning screen view
Προβολή οθόνης που δείχνει ζώνες εμποδίων και τους τομείς των αισθητήρων.

Στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται συνοπτικά η σχέση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τα εμπόδια που έχουν ανιχνευτεί.

Ο τομέας που επισημαίνεται δείχνει τη θέση του εμποδίου. Όσο πιο κοντά βρίσκεται το σύμβολο του αυτοκινήτου στο πλαίσιο ενός τομέα που επισημαίνεται μπροστά/πίσω, τόσο μικρότερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το εμπόδιο που έχει ανιχνευτεί.

Οι πλαϊνοί τομείς αλλάζουν χρώμα καθώς ή απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το αντικείμενο μειώνεται.

Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μέχρι το εμπόδιο, τόσο πιο γρήγορα ηχεί το σήμα. Οι υπόλοιποι ήχοι του ηχοσυστήματος σιγούν αυτόματα.

Το ηχητικό σήμα για τα εμπόδια μπροστά και στα πλάγια του αυτοκινήτου είναι ενεργό όταν το αυτοκίνητο κινείται, αλλά σταματά όταν παραμείνει σταματημένο επί 2 δευτερόλεπτα περίπου. Το ηχητικό σήμα για τα εμπόδια πίσω από το αυτοκίνητο είναι επίσης ενεργό όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Σε απόσταση περίπου 30 cm (1 ft) από ένα εμπόδιο που βρίσκεται πίσω ή μπροστά από το αυτοκίνητο, το ηχητικό σήμα είναι σταθερό και το πεδίο του ενεργού αισθητήρα που βρίσκεται πιο κοντά στο σύμβολο του αυτοκινήτου είναι γεμάτο.

Σε απόσταση περίπου 25 cm (0,8 ft) από ένα εμπόδιο στα πλάγια, το σήμα ηχεί ως έντονος παλμικός τόνος και το πεδίο του ενεργού αισθητήρα αλλάζει χρώμα από ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ σε ΚΟΚΚΙΝΟ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του σήματος υποβοήθησης στάθμευσης ενώ το σήμα ακούγεται, από τον περιστροφικό διακόπτη [>II] στην κεντρική κονσόλα. Μπορείτε επίσης να κάνετε τη ρύθμιση από την επιλογή μενού Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή.

 Σημείωση

Με εξαίρεση τον τομέα που βρίσκεται πιο κοντά στο σύμβολο του αυτοκινήτου, οι ηχητικές προειδοποιήσεις ενεργοποιούνται μόνο για αντικείμενα που βρίσκονται ακριβώς στην πορεία του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

  • Η λειτουργία είναι επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού που προορίζεται να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη – δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.
  • Συνιστάται ο οδηγός να διαβάσει όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν σε αυτή τη λειτουργία για να ενημερωθεί σχετικά με παράγοντες, όπως οι περιορισμοί της, και τι πρέπει να γνωρίζει πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
  • Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή και την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα οχήματα και σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Park Assist System