τηλεχειριστήριο-κλειδί

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί κλειδώνει και ξεκλειδώνει τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών. Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο για να τεθεί σε λειτουργία.

P5P6-20w17-Keys overview
Τηλεχειριστήριο-κλειδί1, Care Key ή αντίστοιχο τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά (Key Tag)*.

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του κινητήρα διότι το αυτοκίνητο διαθέτει υποστήριξη για εκκίνηση χωρίς κλειδί (Passive Start) στον βασικό εξοπλισμό. Χρειάζεται απλώς να έχετε το κλειδί στο μπροστινό μέρος του χώρου επιβατών.

Στα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless (Passive Entry)*, το κλειδί μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στο αυτοκίνητο, για να τεθεί το αυτοκίνητο σε λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχεται επίσης ένα λίγο μικρότερο και πιο ελαφρύ τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά (Key Tag).

Τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικά προφίλ οδηγού, ώστε να αποθηκεύσετε προσωπικές προτιμήσεις στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί περιέχει μια μπαταρία-κουμπί. Φυλάσσετε τις καινούργιες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Αν διαπιστωθεί ζημιά, π.χ. αν το καπάκι της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Φυλάσσετε τα ελαττωματικά προϊόντα μακριά από παιδιά.

Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Το τηλεχειριστήριο-κλειδί διαθέτει τέσσερα κουμπιά - ένα στην αριστερή πλευρά και τρία στη δεξιά πλευρά.
  1. P5-1507 Remote key icon for lock/global close   Κλείδωμα - Πατώντας το κουμπί, κλειδώνουν οι πόρτες, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ και επίσης οπλίζει ο συναγερμός*.
  2. Πατήστε το κουμπί και κρατήστε το πατημένο για να κλείσουν όλα τα παράθυρα και η πανοραμική οροφή* ταυτόχρονα.
  3. P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking  Ξεκλείδωμα – Πατώντας το κουμπί, ξεκλειδώνονται οι πόρτες, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ και επίσης αφοπλίζεται ο συναγερμός.
  4. Με ένα παρατεταμένο πάτημα ανοίγουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα. Η λειτουργία πλήρους αερισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για γρήγορο εξαερισμό του αυτοκινήτου όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
  5. P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing  Πόρτα χώρου αποσκευών - Ξεκλειδώνει μόνο την πόρτα του χώρου αποσκευών και αφοπλίζει τον σχετικό συναγερμό. Στα αυτοκίνητα με ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών*, η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει αυτόματα όταν κρατήσετε το κουμπί πατημένο. Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει επίσης με ένα παρατεταμένο πάτημα – ακούγονται προειδοποιητικά ηχητικά σήματα.
  6. P5-1507 Remote key icon for panic alarm  Λειτουργία πανικού – Χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σε περίπτωση ανάγκης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή πατήστε το δύο φορές εντός 3 δευτερολέπτων, για να ενεργοποιηθούν τα φλας και να ηχήσει η κόρνα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με το ίδιο κουμπί, αφού παραμείνει ενεργή επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Διαφορετικά, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.

 Προειδοποίηση

Αν παραμείνει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά παράθυρα και η πανοραμική οροφή* δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα, παίρνοντας πάντοτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Προσέξτε να μην κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

  • Αν αφήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά μέσα στο αυτοκίνητο, θα απενεργοποιηθεί όταν κλειδώσετε το αυτοκίνητο και οπλίσετε τον συναγερμό με άλλο αποδεκτό κλειδί. Η λειτουργία "διπλού κλειδώματος" απενεργοποιείται επίσης. Το κλειδί που έχετε αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο ενεργοποιείται ξανά, όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί.
  • Αν αφήσετε το κλειδί Care Key μέσα στο αυτοκίνητο, θα απενεργοποιηθεί, ακόμη κι όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί μέσω του Volvo On Call, και θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί μέσω του Volvo On Call ή με άλλο αποδεκτό κλειδί.

Κλειδί χωρίς κουμπιά (Key Tag)*

Το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά που παρέχεται με τη λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με το στάνταρ τηλεχειριστήριο-κλειδί, όσον αφορά στην εκκίνηση και το κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless. Το κλειδί είναι αδιάβροχο σε βάθος 10 μέτρων (30 ft) περίπου έως και 60 λεπτά. Δεν περιλαμβάνει αποσπώμενο κλειδί και η μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Care Key - τηλεχειριστήριο-κλειδί περιορισμών

Το Care Key επιτρέπει στον κάτοχο του αυτοκινήτου να θέσει ένα όριο ταχύτητας για το αυτοκίνητο. Ο περιορισμός έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει την ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου, π.χ. όταν ο κάτοχος το δανείζει σε τρίτους.

Παρεμβολές

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού για το σύστημα εκκίνησης Keyless και του προαιρετικού συστήματος κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless* μπορούν να διακοπούν από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και θωράκιση.

 Σημείωση

Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητούς υπολογιστές ή φορτιστές - κατά προτίμηση σε απόσταση όχι μικρότερη από 10-15 εκ. (4-6 ίντσες).

Αν εξακολουθούν να υπάρχουν παρεμβολές, χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί από το τηλεχειριστήριο για να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο και στη συνέχεια τοποθετήστε το κλειδί στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης στον αποθηκευτικό χώρο για να αφοπλιστεί το αυτοκίνητο και να εκκινηθεί.

 Σημείωση

Όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης στον αποθηκευτικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κοντά άλλα κλειδιά του αυτοκινήτου, μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητοί υπολογιστές ή φορτιστές). Αν υπάρχουν πολλά κλειδιά αυτοκινήτου το ένα κοντά στο άλλο στον αποθηκευτικό χώρο, μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές μεταξύ τους.
  1. 1 Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.