Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂

Οι πληροφορίες στους παρακάτω πίνακες συνάδουν με τη διαδικασία WLTP (Διεθνής εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών για ελαφρά οχήματα), που αποτελεί μια διεθνή διαδικασία δοκιμών για οχήματα ισοδύναμα με επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για εργαστηριακές δοκιμές.

Η κατανάλωση καυσίμου σε ένα όχημα μετράται σε λίτρα ανά 100 km και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) μετρώνται σε γραμμάρια CO₂ ανά km.

Επεξήγηση
P5/P6-2017-Icon Fuel consumption BlendedΣταθμισμένη συνδυαστική τιμή. Η τιμή σταθμίζεται μεταξύ ηλεκτροκίνησης και κίνησης με καύσιμο σε ολόκληρο τον κύκλο οδήγησης.
P5/P6-2017-Icon CO2γραμμάρια CO₂/km
P5/P6-2017-Icon Fuel consumption (l/100km)λίτρα/100 km
Px-1646-Hybrid-Icon Range symbolΠιστοποιημένη τιμή για τη δυνητική αυτονομία του αυτοκινήτου ("έως") σε km κατά την ηλεκτροκίνηση. Η τιμή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναμενόμενη αυτονομία - η αυτονομία είναι δύσκολο να επιτευχθεί κατά την κανονική οδήγηση.
P5-1917-Icon City suburbΟδήγηση εντός πόλης και περιαστική οδήγηση
P5-1917-Icon CombinedΜέση τιμή και στις τέσσερις φάσεις του κύκλου οδήγησης (εντός πόλης, περιαστική, εκτός πόλης και οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο)
P5-1507-Icon Aut transmissionΑυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
P5-1917-Icon lowΧαμηλή τιμή
P5-1917-Icon highΥψηλή τιμή

 Σημείωση

Αν δεν αναγράφονται δεδομένα για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές καυσαερίων στον πίνακα, είναι διαθέσιμα στο συνοδευτικό συμπληρωματικό έντυπο.

 Σημείωση

Η χωρητικότητα της υβριδικής μπαταρίας μειώνεται με τα χρόνια και τη χρήση, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης και, ως συνέπεια, μικρότερη οικονομία καυσίμου και μικρότερη αυτονομία κατά την ηλεκτρική λειτουργία.
P5/P6-2017-Icon Car symbolP5/P6-2017-Icon Fuel consumption BlendedPx-1646-Hybrid-Icon Range symbol
P5/P6-2017-Icon CO2P5/P6-2017-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1917-Icon City suburbP5-1917-Icon Combined
T4 Recharge(B3154T10)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low452,0561451
P5-1917-Icon high552,4511421
T5 Recharge(B3154T5)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low452,0561451
P5-1917-Icon high552,4511421

Οι τιμές στον παραπάνω πίνακα για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO₂ και την αυτονομία με την ηλεκτροκίνηση βασίζονται σε ειδικούς κύκλους οδήγησης (βλ. παρακάτω). Το βάρος του αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Αυτό, σε συνδυασμό με το βάρος του φορτίου του οχήματος, επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ και μειώνει την αυτονομία του κατά την ηλεκτροκίνηση. Σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP, κάθε αυτοκίνητο έχει μοναδικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO₂ και ηλεκτρικής αυτονομίας ανάλογα με τον εξοπλισμό του. Αυτές οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ της χαμηλής και της υψηλής τιμής στον παραπάνω πίνακα. Σε πολλές αγορές, οι μοναδικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO₂ και ηλεκτρικής αυτονομίας αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Οι πιστοποιημένες τιμές για το αυτοκίνητο δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως αναμενόμενες. Οι τιμές πιστοποίησης είναι συγκριτικές τιμές που προκύπτουν στη διάρκεια ειδικών κύκλων οδήγησης (βλ. παρακάτω).

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η κατανάλωση καυσίμου είναι υψηλότερη και η αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση χαμηλότερη από τις τιμές στον πίνακα. Για παράδειγμα:

 • Αν το αυτοκίνητο δεν φορτίζεται τακτικά από το ηλεκτρικό δίκτυο.
 • Αν το αυτοκίνητο διαθέτει πρόσθετο εξοπλισμό που επηρεάζει το βάρος του.
 • Οδηγικό στιλ.
 • Αν ο πελάτης επιλέξει διαφορετικές ζάντες από αυτές που τοποθετούνται ως στάνταρ στη βασική έκδοση του μοντέλου, η αντίσταση κύλισης μπορεί να αυξηθεί.
 • Η υψηλή ταχύτητα προκαλεί αυξημένη αεροδυναμική αντίσταση.
 • Ποιότητα καυσίμου, οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καιρικές συνθήκες και κατάσταση του αυτοκινήτου.

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραδειγμάτων μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση σημαντικά.

Μπορεί να παρατηρηθούν μεγάλες αποκλίσεις στην κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τα προφίλ κύκλων οδήγησης (βλ. παρακάτω), που χρησιμοποιούνται στην πιστοποίηση του αυτοκινήτου και στα οποία βασίζονται οι τιμές κατανάλωσης στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους σχετικούς κανονισμούς.

 Σημείωση

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η οδήγηση με τρέιλερ ή η οδήγηση σε μεγάλο υψόμετρο, σε συνδυασμό με χαμηλότερη ποιότητα καυσίμου από τη συνιστώμενη, αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου.

Πρότυπο WLTP

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2018, εφαρμόζεται ένα νέο πρότυπο για τον υπολογισμό των τιμών κατανάλωσης στο αυτοκίνητο. Το πρότυπο WLTP (Διεθνής εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών για ελαφρά οχήματα) αντιπροσωπεύει τις μέσες συνθήκες καθημερινής οδήγησης. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πρότυπο (NEDC), το WLTP συνυπολογίζει περισσότερες διαφορετικές καταστάσεις οδικής κυκλοφορίας και ταχύτητες, καθώς επίσης και εξοπλισμό και κατηγορίες βάρους. Ο προαιρετικός εξοπλισμός που επηρεάζει την κατανάλωση είναι απενεργοποιημένος στη διάρκεια των δοκιμών, π.χ. σύστημα κλιματισμού, θέρμανση καθισμάτων, κ.λπ. Το νέο πρότυπο πρέπει να παρέχει πιο ρεαλιστικές τιμές όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου, το διοξείδιο του άνθρακα και τις εκπομπές, καθώς και την αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση. Ο σκοπός αυτών των τιμών είναι να καταστήσουν εφικτή τη σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά αυτοκίνητα και όχι να αποτελέσουν ένδειξη της τυπικής συνήθους κατανάλωσης και της ηλεκτρικής αυτονομίας.

Προφίλ κύκλων οδήγησης

Ο κύκλος οδήγησης προσομοιώνει την πραγματική μέση οδήγηση του αυτοκινήτου. Το πρότυπο βασίζεται σε τέσσερα προφίλ κύκλου οδήγησης. Τα τέσσερα προφίλ κύκλου οδήγησης είναι:

 • Οδήγηση εντός πόλης – αργή οδήγηση
 • Περιαστική οδήγηση – οδήγηση με μέτρια ταχύτητα
 • Οδήγηση εκτός πόλης – γρήγορη οδήγηση
 • Οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο – πολύ γρήγορη οδήγηση.

Κάθε κύκλος οδήγησης καθορίζεται από διαφορετικές συνθήκες, όπως π.χ. ταχύτητα, χρόνο και διανυθείσα απόσταση.

Η επίσημη τιμή για τον μικτό κύκλο οδήγησης, που παρατίθεται στον πίνακα, αποτελεί έναν συνδυασμό των αποτελεσμάτων από τους τέσσερις κύκλους οδήγησης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Τα καυσαέρια συλλέγονται για να υπολογιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (εκπομπές CO₂) στη διάρκεια των τεσσάρων κύκλων οδήγησης. Αυτά στη συνέχεια υποβάλλονται σε ανάλυση για να υπολογιστεί η τιμή των εκπομπών CO₂.

 1. 1 Πρόγραμμα οδήγησης PURE

Σχετικά έγγραφα