Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης του διακόπτη ανάφλεξης

P6-1746-XC40-engine start button
Θέση του κουμπιού Start.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 – Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο και φυλάξτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Για να φτάσετε στη θέση I ή II χωρίς να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία - μην πατήσετε το πεντάλ φρένων ή το πεντάλ του συμπλέκτη αν το αυτοκίνητο διαθέτει χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων, όταν πρόκειται να επιλέξετε αυτές τις θέσεις στον διακόπτη ανάφλεξης.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης I – Πατήστε το κουμπί Start και αφήστε το.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης II – Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Έπειτα αφήστε το κουμπί.
  • Επαναφορά στη θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 – Για επαναφορά του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση 0 από τη θέση I και II – πατήστε το κουμπί Start.