Αερόσακοι

Το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακους και αερόσακους τύπου κουρτίνας για τον οδηγό και τους επιβάτες.

 Σημείωση

Οι ανιχνευτές αντιδρούν διαφορετικά ανάλογα με το είδος της σύγκρουσης και αν οι ζώνες ασφαλείας είναι προσδεδεμένες ή όχι. Ισχύει για όλες τις θέσεις που υπάρχει ζώνη.

Μπορεί επομένως να υπάρξει σύγκρουση κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί μόνο ο ένας (ή κανένας) αερόσακος. Οι ανιχνευτές υπολογίζουν τη δύναμη της σύγκρουσης που επενεργεί στο όχημα και η αντίδραση προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην ανοίξει κανένας αερόσακος ή να ανοίξει ένας ή περισσότεροι αερόσακοι ανάλογα με την περίπτωση.

 Προειδοποίηση

Η μονάδα ελέγχου του συστήματος αερόσακων βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα. Εάν η κεντρική κονσόλα έχει βραχεί με νερό ή άλλο υγρό, αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας εκκίνησης. Μην επιχειρήσετε να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι. Ανάσυρση του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να μεταφερθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Ανοιγμένοι αερόσακοι

Αν ένας από τους αερόσακους ανοίξει, συνιστούμε τα εξής:
  • Ανάσυρση του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να μεταφερθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο εάν ανοίξουν οι αερόσακοι.
  • Η Volvo συνιστά να αναθέσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo την αντικατάσταση των εξαρτημάτων των συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου.
  • Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με ένα γιατρό.

 Προειδοποίηση

Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητο εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι αερόσακοι. Η οδήγηση του αυτοκινήτου δεν θα είναι εύκολη. Επίσης μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά και άλλα συστήματα ασφαλείας. Η παρατεταμένη έκθεση στον καπνό και τη σκόνη που εκλύονται με το φούσκωμα των αερόσακων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό/τραυματισμό στα μάτια και το δέρμα. Σε αυτή την περίπτωση, ξεπλύνετε με κρύο νερό. Η ταχύτητα με την οποία φουσκώνουν οι αερόσακοι και το υλικό τους μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό και εγκαύματα στο δέρμα λόγω τριβής.