Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth για πρώτη φορά

Συνδέστε ένα τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth στο αυτοκίνητο για να πραγματοποιείτε κλήσεις από το αυτοκίνητο, να στέλνετε/λαμβάνετε μηνύματα, να απολαμβάνετε αναπαραγωγή (πολυ)μέσων ασύρματα και να συνδέετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να έχετε δύο συσκευές Bluetooth συνδεδεμένες ταυτόχρονα - σε αυτή την περίπτωση, η μία από αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ασύρματη αναπαραγωγή. Το τηλέφωνο, που συνδέθηκε πιο πρόσφατα, θα συνδεθεί αυτόματα, για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή/λήψη μηνυμάτων, αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και σύνδεση στο διαδίκτυο1. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη χρήση του τηλεφώνου από την επιλογή Συσκευές Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης. Το κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να διαθέτει Bluetooth και να υποστηρίζει τη λειτουργία tethering.

Μόλις η συσκευή συνδεθεί/καταχωρηθεί την πρώτη φορά μέσω Bluetooth, δεν χρειάζεται πλέον να είναι ορατή/αναζητήσιμη, απλώς να έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth. Το αυτοκίνητο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 20 συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth.

Αν έχετε μια νέα συσκευή και έχει το ίδιο όνομα με μία, που είχατε συνδέσει προηγουμένως στο αυτοκίνητο, ενδέχεται να πρέπει να διαγράψετε την παλιά συσκευή από τη λίστα προηγουμένως συνδεδεμένων συσκευών του αυτοκινήτου. Κατόπιν αυτού η νέα συσκευή συνδέεται κανονικά.

Υπάρχουν δύο επιλογές για τη σύνδεση. Είτε αναζητήστε το τηλέφωνο από το αυτοκίνητο είτε αναζητήστε το αυτοκίνητο από το τηλέφωνο.

Επιλογή 1 - αναζήτηση τηλεφώνου από το αυτοκίνητο

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι αναζητήσιμο/ορατό μέσω Bluetooth.

Ανοίξτε το τετραγωνίδιο για το τηλέφωνο στην κεντρική οθόνη.

  • Αν δεν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, πατήστε Προσθήκη τηλεφώνου.
  • Αν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, πατήστε ΑλλαγήP5–1617–Change phone symbol. Στο αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε στο Πρoσθ τηλεφ.
Οι διαθέσιμες συσκευές Bluetooth παρατίθενται σε λίστα. Η λίστα ενημερώνεται καθώς ανιχνεύονται νέες συσκευές.
Αγγίξτε με το δάκτυλο στο όνομα του τηλεφώνου που πρόκειται να συνδεθεί.
Βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος κωδικός αριθμός στο αυτοκίνητο συμφωνεί με τον κωδικό στο τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε Αποδοχή και στα δύο σημεία.
Επιλέξτε στο τηλέφωνο Αποδοχή ή Απόρριψη για τυχόν επιλογές για τις επαφές και τα μηνύματα τηλεφώνου.

 Σημείωση

  • Η λειτουργία μηνυμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε ορισμένα τηλέφωνα.
  • Δεν είναι όλα τα τηλέφωνα πλήρως συμβατά και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν όλα να εμφανίσουν επαφές και μηνύματα στο αυτοκίνητο.

Επιλογή 2 - αναζήτηση αυτοκινήτου από το τηλέφωνο

Ανοίξτε το τετραγωνίδιο για το τηλέφωνο στην κεντρική οθόνη.

  • Αν δεν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, πατήστε Προσθήκη τηλεφώνουΟρισμός αυτοκινήτου ως ανιχνεύσιμο.
  • Αν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, πατήστε ΑλλαγήP5–1617–Change phone symbol. Στο αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε στο Προσθήκη τηλεφώνουΟρισμός αυτοκινήτου ως ανιχνεύσιμο.
Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο.
Αναζητήστε στο τηλέφωνο συσκευές Bluetooth.
Οι διαθέσιμες συσκευές Bluetooth παρατίθενται σε λίστα.
Επιλέξτε το όνομα του αυτοκινήτου στο τηλέφωνο.
Στο αυτοκίνητο εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για τη σύνδεση. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση.
Βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος κωδικός αριθμός στο αυτοκίνητο ταιριάζει με αυτόν που εμφανίζεται στην εξωτερική συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε Αποδοχή και στα δύο σημεία.
Επιλέξτε στο τηλέφωνο Αποδοχή ή Απόρριψη για τυχόν επιλογές για τις επαφές και τα μηνύματα τηλεφώνου.

 Σημείωση

  • Η λειτουργία μηνυμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε ορισμένα τηλέφωνα.
  • Δεν είναι όλα τα τηλέφωνα πλήρως συμβατά και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν όλα να εμφανίσουν επαφές και μηνύματα στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Αν το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου αναβαθμιστεί, η σύνδεση μπορεί να διακοπεί. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε το τηλέφωνο από το αυτοκίνητο και επαναλάβετε τη σύνδεση.
  1. 1 Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε χειρωνακτικά στις ρυθμίσεις.