Αλλαγή της ανοχής για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL1) μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα ανοχής. Το περιθώριο ταχύτητας αλλάζει όπως η ρύθμιση για την ταχύτητα στον Ρυθμιστή ταχύτητας.

Αν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο ακολουθεί ένα όριο ταχύτητας οδικού σήματος 70 km/h (43 mph), ο οδηγός μπορεί αντί αυτού να επιτρέψει στο αυτοκίνητο να διατηρεί ταχύτητα 75 km/h (47 mph).

P5-1917-Change tolerance for Adjustable Speed Limiter
Κουμπιά και σύμβολα για τη λειτουργία
Πατήστε το κουμπί P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) στο τιμόνι, μέχρι η ένδειξη 70 km/h (43 mph) στο κέντρο του ταχύμετρου (2) να αλλάξει σε 75 km/h (47 mph).
Τότε, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί την επιλεγμένη ανοχή 5 km/h (4 mph), αρκεί τα οδικά σήματα που συναντά το όχημα να δείχνουν 70 km/h (43 mph).

Το περιθώριο ταχύτητας τηρείται μέχρι το αυτοκίνητο να περάσει από κάποιο οδικό σήμα με χαμηλότερη ή υψηλότερη ταχύτητα - τότε το αυτοκίνητο ακολουθεί αντί αυτού το νέο όριο ταχύτητας του οδικού σήματος και το περιθώριο ταχύτητας διαγράφεται από τη μνήμη.

 Σημείωση

Η μέγιστη επιλέξιμη ανοχή είναι +/- 10 km/h (5 mph).
  1. 1 Automatic Speed Limiter