Χρήση του ντουλαπιού συνοδηγού

Το ντουλαπάκι συνοδηγού βρίσκεται στην πλευρά του συνοδηγού. Στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορείτε, για παράδειγμα, να φυλάσσετε το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου και οδικούς χάρτες. Υπάρχει επίσης χώρος για στιλό και υποδοχή καρτών.
P6-1746-XC40-Glove box
Ντουλαπάκι συνοδηγού με εκτεινόμενο άγκιστρο.

Το άγκιστρο στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να επεκταθεί, όταν το ντουλαπάκι είναι ανοικτό έτσι, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφότου το ντουλαπάκι κλείσει.

 Σημαντικό

Κλείστε το άγκιστρο εντελώς πριν κλείσετε το ντουλαπάκι του συνοδηγού, διαφορετικά μπορεί να σπάσει.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του ντουλαπιού του συνοδηγού*

Το ντουλαπάκι συνοδηγού μπορεί να κλειδωθεί, π.χ. όταν το αυτοκίνητο δοθεί για σέρβις, σε παρκαδόρο σε ξενοδοχείο ή σε παρόμοιες περιπτώσεις. Το ντουλαπάκι συνοδηγού μπορεί να κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί μόνο με το συνοδευτικό κλειδί.

P5-1617-Interior-Gloveboxkey storage
Χρήση του κλειδιού στον αποθηκευτικό χώρο. Η εικόνα είναι απλοποιημένη - η σχεδίαση μπορεί να διαφέρει.
P5-1617-Locking/Unlocking the glovebox
Η εικόνα είναι απλοποιημένη - η σχεδίαση μπορεί να διαφέρει.
  1. Για να κλειδώσετε το ντουλαπάκι του συνοδηγού:
  1. P5-Icon red arrow 1Εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαριά στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.
  2. P5-Icon red arrow 2Γυρίστε το κλειδί 90 μοίρες δεξιόστροφα.
  3. P5-Icon red arrow 3Τραβήξτε έξω το κλειδί.
Για να το ξεκλειδώσετε, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Χρήση του ντουλαπιού συνοδηγού ως ψυχόμενου χώρου*

Το ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διατηρούνται κρύα π.χ. αναψυκτικά ή φαγητό. Η ψύξη λειτουργεί όταν το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργό (δηλ. όταν ο διακόπτης ανάφλεξης του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II ή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία).

P5/P6-1746-All-Glovebox cooling
Η εικόνα είναι απλοποιημένη - η σχεδίαση μπορεί να διαφέρει.
  1. P5-Icon red arrow AΕνεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης.
  2. P5-Icon red arrow BΑπενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης, μετακινήστε το χειριστήριο στην τερματική του θέση προς τον χώρο επιβατών/ντουλαπάκι συνοδηγού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.