Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών1 ενεργοποιεί μια προειδοποίηση με μια ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του οδηγού, όταν η πίεση σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.
P5-2017-Tire Pressure Monitoring System symbol

Αυτή η λυχνία ανάβει ως ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών στην εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη.

Αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα, η προειδοποιητική λυχνία πίεσης ελαστικών αναβοσβήνει επί ένα λεπτό περίπου και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη.

Περιγραφή συστήματος

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών μετρά τις διαφορές στην ταχύτητα περιστροφής ανάμεσα στους τροχούς μέσω του συστήματος ABS, για να μπορέσει να υπολογίσει αν η πίεση των ελαστικών είναι σωστή. Αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ χαμηλή, η διάμετρός του αλλάζει και, ως αποτέλεσμα, αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής του. Συγκρίνοντας τα ελαστικά μεταξύ τους, το σύστημα μπορεί να προσδιορίσει αν η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι πολύ χαμηλή.

Γενικές πληροφορίες για το σύστημα επιτήρησης ελαστικών

Στις πληροφορίες παρακάτω, το σύστημα επιτήρησης ελαστικών αναφέρεται γενικά ως TPMS.

Κάθε ελαστικό, συμπ. του εφεδρικού τροχού*, πρέπει να ελέγχεται μία φορά το μήνα. Κατά τον έλεγχο το ελαστικό πρέπει να είναι κρύο και να έχει τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου πίεση αέρα, που καθορίζεται στην πινακίδα πίεσης ελαστικών ή στον πίνακα πίεσης ελαστικών. Αν το αυτοκίνητο έχει ελαστικά με διαστάσεις διαφορετικές από αυτές που συνιστά ο κατασκευαστής, βρείτε ποια είναι η σωστή πίεση αέρα για αυτά τα ελαστικά.

Ως ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας, το αυτοκίνητο διαθέτει ένα σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS), το οποίο επισημαίνει πότε η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι πολύ χαμηλή. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης ελαστικών, σταματήστε το αυτοκίνητο και ελέγξτε τα ελαστικά το συντομότερο δυνατό και φουσκώστε τα στη σωστή πίεση.

Η οδήγηση με πολύ χαμηλή πίεση στα ελαστικά μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στα ελαστικά, με αποτέλεσμα να προκληθεί διάτρηση. Η χαμηλή πίεση των ελαστικών μειώνει επίσης την οικονομία καυσίμου και τη διάρκεια λειτουργικής ζωής των ελαστικών και μπορεί να επηρεάσει την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου και την ικανότητα πέδησής του. Λάβετε υπόψη σας ότι το TPMS δεν υποκαθιστά στην τακτική συντήρηση των ελαστικών. Είναι ευθύνη του οδηγού να διατηρεί τα ελαστικά στη σωστή πίεση, ακόμη και αν δεν έχουν φτάσει στο όριο χαμηλής πίεσης ελαστικών, ώστε να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

Τι αυτοκίνητο διαθέτει επίσης μια ενδεικτική λυχνία βλάβης του συστήματος TPMS, που ανάβει ως ένδειξη ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Η ενδεικτική λυχνία βλάβης του συστήματος TPMS συνδυάζεται με την ενδεικτική λυχνία για τη χαμηλή πίεση ελαστικών. Όταν το σύστημα ανιχνεύσει βλάβη, το σύμβολο στην οθόνη οδηγού θα αναβοσβήνει για περίπου ένα λεπτό και κατόπιν θα παραμείνει αναμμένο. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται, όταν εκκινείται το αυτοκίνητο μέχρι να επιδιορθωθεί η βλάβη. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία, η ικανότητα του συστήματος να ανιχνεύει ή να προειδοποιεί για χαμηλή πίεση ελαστικών μπορεί να επηρεαστεί.

Βλάβη στο σύστημα TPMS μπορεί να σημειωθεί για διάφορους λόγους, όπως μετά από τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού ή αλλαγή ελαστικών ή ζαντών που δεν επιτρέπουν στο σύστημα TPMS να λειτουργήσει σωστά.

Ελέγχετε πάντοτε την ενδεικτική λυχνία για το TPMS μετά από αλλαγή ενός ή περισσότερων ελαστικών, για να βεβαιωθείτε ότι το νέο ελαστικό ή ζάντα λειτουργεί σωστά με το σύστημα TPMS.

Πρέπει να θυμάστε τα εξής

  • Αποθηκεύετε πάντοτε τη νέα πίεση ελαστικών στο σύστημα, μετά από αλλαγή ελαστικού ή αν ρυθμίσετε την πίεση των ελαστικών.
  • Αν τοποθετήσετε άλλα ελαστικά, διαφορετικών διαστάσεων από τα εργοστασιακά, το σύστημα πρέπει να επαναρυθμιστεί αποθηκεύοντας τη νέα πίεση για αυτά τα ελαστικά, για να μην εμφανίζονται ψευδείς προειδοποιήσεις.
  • Αν χρησιμοποιηθεί ο εφεδρικός τροχός*, υπάρχει πιθανότητα το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών να μη λειτουργεί σωστά λόγω διαφορών ανάμεσα στα ελαστικά.
  • Το σύστημα δεν υποκαθιστά την ανάγκη για τακτικό έλεγχο και συντήρηση των ελαστικών.
  • Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

 Προειδοποίηση

  • Η λανθασμένη πίεση ελαστικών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στα ελαστικά, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
  • Το σύστημα δεν μπορεί να επισημάνει ξαφνική ζημιά στα ελαστικά εκ των προτέρων.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)