Ρύθμιση των προσκέφαλων των πίσω καθισμάτων

Ρυθμίστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος σύμφωνα με το ύψος του επιβάτη. Κατεβάστε τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα* για καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω.

Ρύθμιση του προσκέφαλου του μεσαίου καθίσματος

P5-1507- Fold up headrest

Το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το ύψος του επιβάτη έτσι ώστε, αν είναι εφικτό, να καλύπτει ολόκληρο το πίσω μέρος του κεφαλιού. Σύρετέ το με το χέρι προς τα πάνω όσο χρειάζεται.

P6-1817-XC40-Rear seat-Adjust headrest center

Για να κατεβάσετε το προσκέφαλο, πρέπει να πατήσετε το κουμπί (βλ. εικόνα) ενώ πιέζετε προσεκτικά το προσκέφαλο προς τα κάτω.

 Προειδοποίηση

Το μεσαίο προσκέφαλο πρέπει να βρίσκεται στην κατώτατη θέση του όταν στο μεσαίο κάθισμα δεν κάθεται επιβάτης. Όταν στο μεσαίο κάθισμα κάθεται επιβάτης, το προσκέφαλο πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένο στο ύψος του επιβάτη έτσι ώστε, αν είναι εφικτό, να καλύπτει ολόκληρο το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Κατέβασμα των προσκέφαλων των πίσω ακριανών καθισμάτων μέσω της κεντρικής οθόνης*

Τα ακριανά προσκέφαλα μπορούν να συμπτυχθούν μέσω της προβολής λειτουργιών στην κεντρική οθόνη. Μπορείτε να κατεβάσετε τα προσκέφαλα, όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση 0.

P6-1817-XC40-Folding outer headrests rear seat
P5-1507-Headrest fold button

Πατήστε το κουμπί Αναδίπλωση προσκέφαλου για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί το κατέβασμα.

Μετακινήστε χειροκίνητα το προσκέφαλο προς τα πίσω στην αρχική του θέση μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

 Προειδοποίηση

Μην κατεβάζετε τα ακριανά προσκέφαλα, αν σε οποιοδήποτε από τα πίσω ακριανά καθίσματα κάθεται επιβάτης.

 Προειδοποίηση

Πρέπει να ασφαλίσετε το προσκέφαλο αφότου το ανεβάσετε.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.