Πρόγραμμα απεικόνισης για το Adaptive cruise control*1

Η παρακάτω ενδεικτική εικόνα δείχνει πώς μπορεί να απεικονίζεται το Adaptive cruise control (ACC2) στην οθόνη σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Ταχύτητα

P5-1507-Adaptive Cruise Control, Indication of speed
Ένδειξη ταχύτητας
  1. P5-Icon red circle 1Αποθηκευμένη ταχύτητα
  2. P5-Icon red circle 2Ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος
  3. P5-Icon red circle 3Τρέχουσα ταχύτητα του αυτοκινήτου σας

Χρονική απόσταση

P5-XC90H-1519-Distance Warning symbol

Η χρονική απόσταση ρυθμίζεται μόνο ως προς το προπορευόμενο όχημα από το Adaptive cruise control, όταν το σύμβολο της απόστασης δείχνει δύο οχήματα. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ένα εύρος ταχύτητας.

Κατά την οδήγηση

Στο παρακάτω ενδεικτικό παράδειγμα, η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης* (RSI3) ενημερώνει τον οδηγό ότι η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 130 km/h (80 mph).

P6-XC40-1746-Adaptive Cruise Control, Distance, Follows vehicle

Η προηγούμενη εικόνα δείχνει ότι το Adaptive cruise control έχει ρυθμιστεί να διατηρεί την ταχύτητα στα 110 km/h (68 mph) και ότι δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα να ακολουθήσει.

P6-XC40-1746-Adaptive Cruise Control, Distance

Η προηγούμενη εικόνα δείχνει ότι το Adaptive cruise control έχει ρυθμιστεί να διατηρεί την ταχύτητα στα 110 km/h (68 mph) και ταυτόχρονα ακολουθεί ένα προπορευόμενο όχημα που κινείται με την ίδια ταχύτητα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αυτή η λειτουργία διατίθεται είτε στον βασικό είστε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την αγορά.
  3. 2 Adaptive Cruise Control
  4. 3 Road Sign Information