Αερόσακοι οδηγού

Επικουρικά των ζωνών ασφαλείας, το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο τιμονιού και αερόσακο γονάτων1 στην πλευρά του οδηγού.
P6-1746-XC40–Safety–Driver airbags
Αερόσακος τιμονιού και αερόσακος γονάτων1 στο κάθισμα του οδηγού.

Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, οι αερόσακοι συμβάλλουν στην προστασία του κεφαλιού, του αυχένα, του προσώπου και του θώρακα του οδηγού, καθώς και των γονάτων και των ποδιών του.

Όταν η σύγκρουση είναι αρκετά σφοδρή, οι αισθητήρες ενεργοποιούνται και ο αερόσακος(-οι)φουσκώνει(-ουν). Ο αερόσακος μετριάζει την αρχική δύναμη της πρόσκρουσης για τον επιβαίνοντα. O αερόσακος ξεφουσκώνει όταν συμπιεστεί λόγω της σύγκρουσης. Τότε, απελευθερώνεται καπνός στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ολόκληρη η διαδικασία, από το φούσκωµα έως το ξεφούσκωµα του αερόσακου, διαρκεί µερικά δέκατα του δευτερολέπτου.

 Προειδοποίηση

Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι λειτουργούν συμπληρωματικά. Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν χρησιμοποιείται σωστά ή δεν χρησιμοποιείται καθόλου, ενδέχεται να μειωθεί ο βαθμός προστασίας του αερόσακου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο τραυματισμού από φούσκωμα του αερόσακου, οι επιβάτες πρέπει να κάθονται σε όρθια θέση με τα πόδια τους στο δάπεδο και ακουμπισμένοι στην πλάτη του καθίσματος.

 Προειδοποίηση

Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για επισκευή. Τυχόν πλημμελής εργασία στο σύστημα αερόσακων μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Θέση του αερόσακου τιμονιού

Ο αερόσακος αυτός βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του τιμονιού. Σε αυτό το σημείο του τιμονιού υπάρχει η ένδειξη AIRBAG.

Θέση του αερόσακου γονάτων1

Ο αερόσακος είναι αναδιπλωμένος στο κάτω μέρος του ταμπλό στην πλευρά του οδηγού. Στο κάλυμμα αυτής της θήκης υπάρχει η ένδειξη AIRBAG.

 Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε ή κολλάτε αντικείμενα στο πάνω μέρος ή μπροστά από το πλαίσιο που είναι αποθηκευμένος ο αερόσακος γονάτων.
  1. 1 Το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο γονάτων μόνο σε ορισμένες αγορές.