Προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη

Όλα τα κουμπιά για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου βρίσκονται στην προβολή λειτουργιών, που αποτελεί μία από τις βασικές προβολές της κεντρικής οθόνης. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην προβολή λειτουργιών από την αρχική προβολή σαρώνοντας από αριστερά προς τα δεξιά κατά πλάτος της οθόνης1.

Διαφορετικοί τύποι κουμπιών

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι κουμπιών για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου - βλ. παρακάτω:

Τύπος κουμπιούΙδιότηταΕπηρεάζει τη λειτουργία του αυτοκινήτου
Κουμπιά λειτουργιών

Διαθέτουν θέσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Όταν μια λειτουργία εκτελείται, ανάβει μια λυχνία LED στα αριστερά του εικονιδίου για το κουμπί. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια λειτουργία.

Τα περισσότερα κουμπιά στην προβολή λειτουργιών είναι κουμπιά λειτουργιών.
Κουμπιά ενεργοποίησης

Δεν διαθέτουν θέσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Όταν πατηθεί ένα κουμπί ενεργοποίησης, ανοίγει ένα παράθυρο για τη λειτουργία. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα παράθυρο για την αλλαγή της θέσης του καθίσματος.

  • Κάμερα
  • Αναδίπλωση προσκέφαλου
Κουμπιά στάθμευσης

Διαθέτουν λειτουργία ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και σάρωσης.

Παρόμοια με τα κουμπιά λειτουργιών αλλά με μια πρόσθετη θέση για τη σάρωση θέσης στάθμευσης.

  • Είσοδος σε θέση στάθμευσης
  • Έξοδος από θέση σταθμ.

Οι διαφορετικές λειτουργίες των κουμπιών

P5-1507-Lane keeping aid function on

Όταν η λυχνία LED ανάψει με πράσινο χρώμα σε ένα κουμπί λειτουργίας ή στάθμευσης, σημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν ενεργοποιηθεί μια λειτουργία, εμφανίζεται πρόσθετο κείμενο με μια επεξήγηση για συγκεκριμένες λειτουργίες. Το κείμενο εμφανίζεται επί μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το κουμπί εμφανίζεται με την ενδεικτική λυχνία LED αναμμένη.

Για τη λειτουργία Lane Keeping Aid, το κείμενο Λειτουργεί μόνο σε συγκεκρ ταχύτητες εμφανίζεται, για παράδειγμα, όταν πατηθεί το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί μία φορά στιγμιαία, για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.

P5-1507-Lane keeping aid function off

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη όταν η ενδεικτική λυχνία LED σβήσει.

P5-1507-Error in Lane keeping aid function

Όταν στο δεξί τμήμα του κουμπιού εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό τρίγωνο, σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

  1. 1 Ισχύει για αριστεροτίμονα αυτοκίνητα. Για δεξιοτίμονα αυτοκίνητα - σαρώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση.