Cross Traffic Alert*1

Το Cross Traffic Alert (CTA) είναι ένα σύστημα υποστήριξης του οδηγού, επικουρικό του BLIS2, και έχει σχεδιαστεί να βοηθά τον οδηγό να ανιχνεύει διερχόμενη κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο όταν κινείται με την όπισθεν.

Η επιμέρους λειτουργία αυτόματης πέδησης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να σταματήσει το αυτοκίνητο, αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα που πέρασε απαρατήρητο.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip
Ενδεικτικές περιπτώσεις όπου το Cross Traffic Alert μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να ανιχνεύσει εμπόδια όταν κινείται με την όπισθεν.

Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για να ανιχνεύει οχήματα. Σε ευνοϊκές συνθήκες, μπορεί επίσης να ανιχνεύσει μικρότερα αντικείμενα, όπως ποδηλάτες και πεζούς.

Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο αν το αυτοκίνητο κυλίσει προς τα πίσω ή αν επιλεγεί η όπισθεν.

Αν η λειτουργία ανιχνεύσει ότι κάποιο αντικείμενο πλησιάζει από το πλάι, αυτό επισημαίνεται με:
  • ένα ηχητικό σήμα - ο ήχος ακούγεται από το αριστερό ή το δεξί ηχείο ανάλογα με την κατεύθυνση από την οποία πλησιάζει το αντικείμενο.
  • ένα εικονίδιο που ανάβει στα γραφικά Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης στην οθόνη.
  • ένα εικονίδιο στην επάνω προβολή της Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης.
P5-1817-CrossTrafficAlert Screen symbol
Αναμμένο εικονίδιο για το Cross Traffic Alert στα γραφικά Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης στην οθόνη.

Αν ο οδηγός δεν παρατηρήσει την προειδοποίηση από τη λειτουργία και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης πέδησης για να σταματήσει το αυτοκίνητο, οπότε και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα με επεξηγηματικό κείμενο για την αιτία πέδησης του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

  • Η λειτουργία είναι επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού που προορίζεται να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη – δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.
  • Συνιστάται ο οδηγός να διαβάσει όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν σε αυτή τη λειτουργία για να ενημερωθεί σχετικά με παράγοντες, όπως οι περιορισμοί της, και τι πρέπει να γνωρίζει πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
  • Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή και την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα οχήματα και σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Προειδοποίηση διερχόμενης κυκλοφορίας όταν το αυτοκίνητο κινείται με την όπισθεν.
  3. 2 Blind Spot Information