Σύνδεση τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με το προφίλ του οδηγού

Μπορείτε να συνδέσετε το κλειδί σας με ένα προφίλ οδηγού. Το προφίλ του οδηγού μαζί με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις στη συνέχεια θα επιλέγεται αυτόματα κάθε φορά που το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται με το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί, δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο συγκεκριμένο προφίλ οδηγού. Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, το προφίλ Επισκέπτης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα προφίλ οδηγού χειροκίνητα, χωρίς να έχει συνδεθεί στο κλειδί. Όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί, ενεργοποιείται το τελευταίο ενεργό προφίλ οδηγού. Μόλις το κλειδί συνδεθεί σε κάποιο προφίλ οδηγού, το προφίλ του οδηγού δεν χρειάζεται να επιλεγεί όταν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο κλειδί.

Σύνδεση τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με ένα προφίλ οδηγού

 Σημείωση

Η σύνδεση ενός τηλεχειριστηρίου-κλειδιού σε ένα προφίλ του οδηγού είναι εφικτή μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
Πρώτα επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να συνδεθεί με το κλειδί, αν το προφίλ που θα συνδεθεί δεν είναι ήδη ενεργό. Τότε το ενεργό προφίλ μπορεί να συνδεθεί με το κλειδί.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε ΣύστημαΠροφίλ οδηγού.
Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε. Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική προβολή. Το προφίλ Επισκέπτης δεν μπορεί να συνδεθεί σε ένα κλειδί.
Σύρετε ξανά την επάνω προβολή προς τα κάτω και πατήστε στο ΡυθμίσειςΣύστημαΠροφίλ οδηγούΕπεξεργασία προφίλ.

Επιλέξτε Σύνδεση με κλειδί για να συνδεθεί το προφίλ με το κλειδί. Δεν μπορεί να συνδεθεί ένα προφίλ οδηγού με κλειδί διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή στο αυτοκίνητο. Αν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν πολλά κλειδιά, θα εμφανιστεί το μήνυμα Βρέθηκαν περισσότερα από ένα κλειδιά, τοποθετήστε το κλειδί που θέλετε να συνδέσετε στην ξεχωριστή μονάδα ανάγνωσης κλειδιού.

P6-1746-XC40- Backup start place in tunnel console
Θέση της εφεδρικής μονάδας ανάγνωσης στον αποθηκευτικό χώρο.
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Προφίλ συνδεδεμένο στο κλειδί, το κλειδί και το προφίλ του οδηγού έχουν συνδεθεί.
Πατήστε το κουμπί OK.
Αυτό το κλειδί είναι πλέον συνδεδεμένο στο προφίλ του οδηγού και θα παραμείνει συνδεδεμένο όσο το πλαίσιο Σύνδεση με κλειδί δεν είναι επιλεγμένο.