Χρήση των ρευματοδοτών

Οι ρευματοδότες 12 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα συμβατά αξεσουάρ, π.χ. συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ψυγείο και κινητό τηλέφωνο.

Για να παρέχει ρεύμα ο ρευματοδότης, το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία Comfort ή Drive.

Ο ρευματοδότης απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο. Αν το αυτοκίνητο παραμείνει ξεκλείδωτο ή αν κλειδωθεί με μειωμένη ευαισθησία συναγερμού, ο ρευματοδότης παραμένει ενεργός για άλλα 10 λεπτά περίπου.

 Σημείωση

Τα αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα στους ρευματοδότες μπορεί να ενεργοποιηθούν ακόμη κι όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι αποσυνδεδεμένο ή αν χρησιμοποιείται ο προκλιματισμός. Για αυτόν τον λόγο, αποσυνδέστε τα φις όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

 Προειδοποίηση

  • Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με μεγάλα ή βαριά συνδετικά στελέχη - μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον ρευματοδότη ή να αποσυνδεθούν ενώ οδηγείτε.
  • Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στον δέκτη ραδιοφώνου του αυτοκινήτου ή στο ηλεκτρικό του σύστημα για παράδειγμα.
  • Τοποθετήστε το αξεσουάρ έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί ο οδηγός ή οι επιβάτες σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.
  • Έχετε το νου σας στα συνδεδεμένα αξεσουάρ διότι μπορεί να δημιουργήσουν θερμότητα και να προκαλέσουν έγκαυμα στους επιβάτες ή να κάψουν τοπικά το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Χρήση των ρευματοδοτών 12 V

 Σημαντικό

Η μέγιστη ισχύς είναι 120 W (10 A) ανά ρευματοδότη.