Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Η λειτουργία του Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) βοηθά τον οδηγό να προσαρμόζει τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου στο όριο ταχύτητας των οδικών σημάτων.

Μπορείτε να μεταβείτε από τη λειτουργία του Ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter) στον Αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας (ASL).

Ο αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας χρησιμοποιεί πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης* (RSIRoad Sign Information), για να προσαρμόσει αυτόματα τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Προειδοποίηση

Ακόμη κι αν ο οδηγός βλέπει καθαρά το σήμα ορίου ταχύτητας, οι πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης* (RSI) προς το ASL μπορεί να είναι εσφαλμένες – σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η οδηγός πρέπει να παρέμβει και να επιταχύνει ή να φρενάρει στην κατάλληλη ταχύτητα.

Προειδοποίηση

  • Η λειτουργία είναι επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού που προορίζεται να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη – δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.
  • Συνιστάται ο οδηγός να διαβάσει όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν σε αυτή τη λειτουργία για να ενημερωθεί σχετικά με παράγοντες, όπως οι περιορισμοί της, και τι πρέπει να γνωρίζει πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
  • Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή και την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα οχήματα και σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Είναι ενεργό το SL ή το ASL;

Οι λυχνίες στην οθόνη του οδηγού δείχνουν ποια λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας είναι ενεργή:

Λυχνία

SL

ASL

P5-15w07-Speed Limit adapt symbol

Λευκή λυχνία: Λειτουργία ενεργή, ΓΚΡΙ λυχνία: Κατάσταση αναμονής.

P5-1507-Automatic Speed Limiter symbol 10x10

Λυχνία σήματος μετά τα "70" = το ASL είναι ενεργοποιημένο.

Λυχνία ASL

P5-1507-Automatic Speed Limiter symbol 10x10

Η λυχνία σήματος (εμφανίζεται δίπλα στην αποθηκευμένη ταχύτητα, "70", στο κέντρο του ταχύμετρου) μπορεί να ανάβει με τρία χρώματα - η σημασία είναι κάθε φορά η εξής:

Χρώμα της λυχνίας σήματος

Σημασία

Πρασινοκίτρινο

Η λειτουργία ASL είναι ενεργή

Γκρι

Η λειτουργία ASL έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής

Πορτοκαλί

Το ASL βρίσκεται προσωρινά σε κατάσταση αναμονής - π.χ. λόγω παράβλεψης σήματος οδικής κυκλοφορίας.


Σας βοήθησε αυτό;