Ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης

Παραλλαγές στάθμευσης με το Park Assist Pilot*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Παραλλαγές στάθμευσης με το Park Assist Pilot*

Το Park Assist Pilot (PAP Park Assist Pilot) μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για παράλληλη όσο και για κάθετη στάθμευση.

Παράλληλη στάθμευση

P5-1507-Parallel parking

Η αρχή λειτουργίας της παράλληλης στάθμευσης.

Η λειτουργία σταθμεύει το αυτοκίνητο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Εντοπίζεται θέση στάθμευσης και μετρώνται οι διαστάσεις της.
  2. Το σύστημα κατευθύνει το αυτοκίνητο μέσα στη θέση στάθμευσης με την όπισθεν.
  3. Το αυτοκίνητο παίρνει θέση μέσα στον χώρο στάθμευσης με κινήσεις εμπρός/πίσω.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έξοδος από θέση σταθμ. όταν θέλετε να βγάλετε το αυτοκίνητο από θέση παράλληλης στάθμευσης.

Κάθετη στάθμευση

P5-1507-Park Assist Pilot, Perpendicular parking

Αρχή λειτουργίας για την κάθετη στάθμευση.

Η λειτουργία σταθμεύει το αυτοκίνητο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Εντοπίζεται θέση στάθμευσης και μετρώνται οι διαστάσεις της.
  2. Το αυτοκίνητο οδηγείται μέσα στη θέση στάθμευσης κατά την οπισθοπορεία και παίρνει θέση μέσα στον χώρο στάθμευσης με κινήσεις εμπρός/πίσω.

Σημείωση

Όταν βγαίνετε από έναν χώρο στάθμευσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Έξοδος από θέση σταθμ. μόνο αν το αυτοκίνητο είναι παράλληλα σταθμευμένο - δεν λειτουργεί για κάθετα σταθμευμένο αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;