Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

9 Αποτελέσματα

Λειτουργία Kick-down

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το kick-down μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση, π.χ. κατά την προσπέραση.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μετάδοση ισχύος) του αυτοκινήτου ανάμεσα στον κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς. Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι να αλλάζει τη σχέση μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων το σύστημα επιλέγει μια σχέση, ώστε να μπορείτε να οδηγείτε όσο το δυνατό πιο αποδοτικά ενεργειακά. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

Θέσεις σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, επιλέγεται αυτόματα η κατάλληλη σχέση ανάλογα με τις ανάγκες ταχύτητας και ισχύος.

Τετρακίνηση*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τετρακίνηση, (AWD), σημαίνει ότι και οι τέσσερις τροχοί του αυτοκινήτου περιστρέφονται ταυτόχρονα, γεγονός που βελτιώνει την πρόσφυση.

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Aπενεργοποίηση του αυτόματου αναστολέα αλλαγής σχέσεων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το αυτοκίνητο δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, ο αναστολέας αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων μπορεί να απενεργοποιηθεί στα αυτοκίνητα με μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων. Στα αυτοκίνητα με μικρό επιλογέα ταχυτήτων, η απενεργοποίηση του αναστολέα αλλαγής ταχυτήτων δεν είναι εφικτή.

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεχθεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.