Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

15 Αποτελέσματα

Σύνδεση τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με το προφίλ του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να συνδέσετε το κλειδί σας με ένα προφίλ οδηγού. Το προφίλ του οδηγού μαζί με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις στη συνέχεια θα επιλέγεται αυτόματα κάθε φορά που το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται με το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

video

τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί κλειδώνει και ξεκλειδώνει τις πόρτες, το καπό του χώρου αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ. Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο για να τεθεί σε λειτουργία.

Παραγγελία περισσότερων τηλεχειριστηρίων-κλειδιών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το αυτοκίνητο διαθέτει δύο τηλεχειριστήρια-κλειδιά. Παρέχεται ένα κλειδί χωρίς κουμπιά, αν το αυτοκίνητο διαθέτει κλείδωμα και ξεκλείδωμα Keyless. Υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας πρόσθετων κλειδιών.

Αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αλλαχθεί όταν αποφορτιστεί.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, για να κλειδωθούν ή να ξεκλειδωθούν όλες οι πόρτες, το καπό του χώρου αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ ταυτόχρονα.

Red Key - τηλεχειριστήριο-κλειδί περιορισμών*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Red Key επιτρέπει στον κάτοχο του αυτοκινήτου να ορίσει περιορισμούς για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Οι περιορισμοί έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν την ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου, π.χ. όταν ο κάτοχος το δανείζει σε τρίτους.

Ρυθμίσεις για το Red Key*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο κάτοχος του τυπικού τηλεχειριστηρίου-κλειδιού μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις για το Red Key. Ωστόσο, ορισμένες από τις λειτουργίες υποστήριξης του οδηγού είναι πάντοτε ενεργές.

Αποσπώμενο κλειδί

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί περιέχει ένα αποσπώμενο μεταλλικό κλειδί με το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια σειρά από λειτουργίες και να πραγματοποιήσετε κάποιες διαδικασίες.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το αποσπώμενο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου απ' έξω - π.χ. αν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού έχει αποφορτιστεί.

Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο-κλειδί σωστά, πρέπει να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη απόσταση από το αυτοκίνητο.

Έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού του αυτοκινήτου στους παρακάτω πίνακες.

Θέσεις της κεραίας για τα συστήματα εκκίνησης και κλειδώματος

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στο πίσω μέρος υπάρχει ενσωματωμένη μια κεραία για το σύστημα εκκίνησης Keyless και για το σύστημα κλειδώματος Keyless.

Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.