Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

4 Αποτελέσματα

Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία του Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) βοηθά τον οδηγό να προσαρμόζει τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου στο όριο ταχύτητας των οδικών σημάτων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) ως συμπλήρωμα του ρυθμιστή ταχύτητας (SL).

Αλλαγή της ανοχής για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα ανοχής. Το περιθώριο ταχύτητας αλλάζει όπως η ρύθμιση για την ταχύτητα στον Ρυθμιστή ταχύτητας.

Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο αυτόματος περιορισμός ταχύτητας (ASL) πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI) – όχι από τα οδικά σήματα ορίων ταχύτητας που περνά το αυτοκίνητο.