Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Cross Traffic Alert

4 Αποτελέσματα

Cross Traffic Alert*

Το Cross Traffic Alert (CTA) είναι ένα σύστημα υποστήριξης του οδηγού, επικουρικό του BLIS* , και έχει σχεδιαστεί να βοηθά τον οδηγό να ανιχνεύει διερχόμενη κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο όταν κινείται με την όπισθεν. Η επιμέρους λειτουργία αυτόματης πέδησης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να σταματήσει το αυτοκίνητο, αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα που πέρασε απαρατήρητο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Cross Traffic Alert*

Ο/η οδηγός έχει την επιλογή να τερματίσει τη λειτουργία Cross Traffic Alert (CTA).

Μηνύματα για τη λειτουργία Cross Traffic Alert*

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το Cross Traffic Alert (CTA). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Περιορισμοί της λειτουργίας Cross Traffic Alert*

Η λειτουργία Cross Traffic Alert (CTA) με αυτόματη πέδηση μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η παρέμβαση πέδησης είναι ενεργή σε ταχύτητες κάτω από 15 km/h.