Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

6 Αποτελέσματα

Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης (PAC) μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν πραγματοποιεί ελιγμούς σε στενά σημεία, απεικονίζοντας τυχόν εμπόδια μέσω της κάμερας και με τη μορφή γραφικών στην κεντρική οθόνη.

Ενεργοποίηση της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης (PAC) ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλεγεί η όπισθεν ή χειροκίνητα με ένα από τα κουμπιά λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης (PAC) μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Γραμμές υποβοήθησης στάθμευσης για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης (PAC) δείχνουν τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, εμφανίζοντας γραμμές στην οθόνη.

Θέσεις και περιοχές επόπτευσης των καμερών υποβοήθησης στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης (PAC) μπορούν να εμφανίσουν μια σύνθετη προβολή 360° και ξεχωριστές προβολές για κάθε μία από τις τέσσερις κάμερες: προβολή πίσω, μπροστινής, αριστερής ή δεξιάς κάμερας.

Πεδία αισθητήρων για το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (PAS), η απόσταση εμφανίζεται στην προβολή 360° της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης (PAC) με έγχρωμα πεδία για κάθε αισθητήρα που καταγράφει εμπόδιο.