Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Μονάδα κάμερας και ραντάρ

6 Αποτελέσματα

Συνιστώμενη συντήρηση για τη μονάδα κάμερας και ραντάρ

Για να λειτουργεί σωστά η μονάδα ραντάρ και κάμερας, πρέπει να διατηρείται καθαρή, χωρίς βρομιά, πάγο και χιόνι, και να καθαρίζεται τακτικά με νερό και σαμπουάν αυτοκινήτου.

Σύμβολα και μηνύματα για τη μονάδα κάμερας και ραντάρ

Ακολουθούν παραδείγματα ορισμένων από τα μηνύματα και των συμβόλων σχετικά με τη μονάδα κάμερας και ραντάρ που μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού.

Περιορισμοί της μονάδας κάμερας και ραντάρ

Η μονάδα κάμερας και ραντάρ έχει ορισμένους περιορισμούς – που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα. Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τους παρακάτω ενδεικτικούς περιορισμούς.

Μονάδα κάμερας

Η μονάδα της κάμερας χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού και ο ρόλος της είναι για παράδειγμα να ανιχνεύει διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας ή σήματα οδικής κυκλοφορίας.

Μονάδα ραντάρ

Η μονάδα ραντάρ χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ο ρόλος της είναι να ανιχνεύει άλλα οχήματα.

Έγκριση τύπου για τη συσκευή ραντάρ

Εδώ μπορείτε να βρείτε την έγκριση τύπου για τις μονάδες ραντάρ του αυτοκινήτου για το Adaptive cruise control* (ACC* .