Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

6 Αποτελέσματα

Συνιστώμενη συντήρηση για τη μονάδα κάμερας και ραντάρ

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Για να λειτουργεί σωστά η μονάδα ραντάρ και κάμερας, πρέπει να διατηρείται καθαρή, χωρίς βρομιά, πάγο και χιόνι, και να καθαρίζεται τακτικά με νερό και σαμπουάν αυτοκινήτου.

Σύμβολα και μηνύματα για τη μονάδα κάμερας και ραντάρ

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ακολουθούν παραδείγματα ορισμένων από τα μηνύματα και των συμβόλων σχετικά με τη μονάδα κάμερας και ραντάρ που μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού.

Περιορισμοί της μονάδας κάμερας και ραντάρ

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η μονάδα κάμερας και ραντάρ έχει ορισμένους περιορισμούς – που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα. Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τους παρακάτω ενδεικτικούς περιορισμούς.

Μονάδα κάμερας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η μονάδα της κάμερας χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού και ο ρόλος της είναι για παράδειγμα να ανιχνεύει διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας ή σήματα οδικής κυκλοφορίας.

Μονάδα ραντάρ

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η μονάδα ραντάρ χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ο ρόλος της είναι να ανιχνεύει άλλα οχήματα.

Έγκριση τύπου για τη συσκευή ραντάρ

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εδώ μπορείτε να βρείτε την έγκριση τύπου για τις μονάδες ραντάρ του αυτοκινήτου για το Adaptive cruise control (ACC), Pilot Assist και BLIS.