Κιβώτιο ταχυτήτων

Αλλαγή σχέσης με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 3/15/2021

Αλλαγή σχέσης με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Για να αλλάξετε σχέση, πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ή προς το πλάι για χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων.

Αλλαγή σχέσης

P5-1917-Hybrids-gear shift pattern

Επισκόπηση του επιλογέα ταχυτήτων και των θέσεων.

Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Στάθμευση – P

P5-1917-Hybrids-Ger shifter P

Επισκόπηση του επιλογέα ταχυτήτων και της θέσης P.

Η στάθμευση ενεργοποιείται από το κουμπί P που βρίσκεται δίπλα στον επιλογέα ταχυτήτων.

Το κιβώτιο ταχυτήτων κλειδώνει μηχανικά όταν επιλεγεί η σχέση P.

Επιλέξτε τη θέση P όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο ή κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση P.

Για να επιλέξετε μια άλλη σχέση όταν ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση P, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II.

Για τη στάθμευση - πρώτα ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και στη συνέχεια επιλέξτε τη θέση P.

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε κεκλιμένη επιφάνεια. Δεν αρκεί να επιλέξετε σχέση ή τη θέση P αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για να συγκρατηθεί το αυτοκίνητο ακίνητο σε όλες τις περιπτώσεις.

Σημείωση

Για να μπορέσετε να κλειδώσετε το αυτοκίνητο και να οπλίσετε τον συναγερμό, ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P.

Λειτουργίες βοήθειας

Το σύστημα θα επιλέξει τη θέση P αυτόματα:

  • αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας, με επιλεγμένη τη σχέση D ή R, όταν είναι ακίνητο.
  • αν το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα, όταν ο οδηγός απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας και ανοίξει την πόρτα οδηγού χωρίς να είναι πατημένο κάποιο πεντάλ.

Για να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο χωρίς να έχετε προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας και με την πόρτα ανοικτή - μετακινήστε τον επιλογέα, από τη θέση P, στη θέση R ή D ξανά.

Αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας με επιλεγμένη τη νεκρά N, το κιβώτιο δεν μεταβαίνει αυτόματα στη θέση P. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο μπορεί να πλυθεί σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.

Όπισθεν – R

Επιλέξτε τη θέση R για να κινηθείτε με την όπισθεν. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση R.

Νεκρά – N

Επιλέξτε τη θέση N όταν το αυτοκίνητο πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία. Ενεργοποιείτε το χειρόφρενο, αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N.

Για να επιλέξετε, από τη θέση N, μια άλλη σχέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II.

Θέση οδήγησης - D

Η θέση D είναι η σχέση κανονικής οδήγησης. Η αλλαγή σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την επιτάχυνση και την ταχύτητα κίνησης.

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν αλλάζετε σχέση από R σε D.

Φρένο – B

P6-1846-XC40H-Gear shift mode B in driver display

Επισκόπηση των θέσεων πέδησης στην οθόνη του οδηγού.

Στη θέση B, μπορείτε να επιλέγετε σχέσεις χειροκίνητα. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί την πέδηση από το ηλεκτρομοτέρ όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού και ταυτόχρονα επαναφορτίζεται η υβριδική μπαταρία.

Για να επιλέξετε τη θέση B, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση D προς τα πίσω.

  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα δεξιά στη θέση "+" (συν), για να επιλεγεί η αμέσως υψηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα αριστερά στη θέση "" (πλην), για να επιλεγεί η αμέσως χαμηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω, για να επιστρέψετε στη θέση D.

Το κιβώτιο ταχυτήτων επιλέγει αυτόματα μικρότερη σχέση αν η ταχύτητα μειωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη σχέση, ώστε να αποφευχθούν τα τινάγματα και το στολάρισμα του κινητήρα.


Σας βοήθησε αυτό;