Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Ρυμούλκηση και οδική βοήθεια

5 Αποτελέσματα

Ρυμούλκηση

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Κατά τη ρυμούλκηση, το αυτοκίνητο ρυμουλκείται από άλλο όχημα με συρματόσχοινο ρυμούλκησης.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του κρίκου ρυμούλκησης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ρυμούλκησης αν το αυτοκίνητο πρόκειται να ρυμουλκήσει άλλο όχημα. Ο κρίκος ρυμούλκησης είναι βιδωμένος σε μια υποδοχή με σπείρωμα πίσω από ένα κάλυμμα στη δεξιά πλευρά του πίσω προφυλακτήρα.

Οδική βοήθεια

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Για την οδική βοήθεια, το αυτοκίνητο μεταφέρεται με τη βοήθεια άλλου οχήματος.

Safety mode

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες οποιουδήποτε συστήματος ασφάλειας ή το σύστημα πέδησης.

Εκκίνηση και μετακίνηση του αυτοκινήτου μετά από τη λειτουργία ασφάλειας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία ασφαλείας, είναι εφικτή η επαναφορά του συστήματος, για να εκκινηθεί και να μετακινηθεί το αυτοκίνητο για μια σύντομη διαδρομή, για παράδειγμα αν βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση.