Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Online υπηρεσίες

11 Αποτελέσματα

Connected Safety

Η λειτουργία Connected Safety μεταβιβάζει πληροφορίες μεταξύ του αυτοκινήτου σας και άλλων οχημάτων μέσω διαδικτύου* . Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να ειδοποιεί τον οδηγό για δυνητικές επικίνδυνες κυκλοφοριακές καταστάσεις πιο κάτω στον δρόμο που κινείται.

Εφαρμογές

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και διαμοιρασμός δεδομένων

Την πρώτη φορά που ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές τίθενται σε λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις κεφαλίδες Όροι και προϋποθέσεις και Διαμοιρασμός δεδομένων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμοιρασμού δεδομένων

Ο απαιτούμενος διαμοιρασμός δεδομένων για υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρυθμίσεων της κεντρικής οθόνης.

Κοινοχρησία δεδομένων για το Volvo On Call

Η κοινοχρησία δεδομένων για την υπηρεσία Volvo On Call είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την κοινοχρησία δεδομένων για αυτήν την υπηρεσία, όταν αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο ή π.χ. μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Κοινοχρησία δεδομένων για το προφίλ του οδηγού

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα νέο προφίλ οδηγού, οι ρυθμίσεις κοινοχρησίας δεδομένων για αυτό το προφίλ αντικαθίστανται από τις στάνταρ ρυθμίσεις του αυτοκινήτου και απενεργοποιούνται.

Κοινοχρησία δεδομένων για τις υπηρεσίες

Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την κοινοχρησία δεδομένων για μια online υπηρεσία ή για τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει (download), μπορείτε να το κάνετε όταν τις ανοίγετε από την κεντρική οθόνη. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείτε έναρξη μιας υπηρεσίας, ή π.χ. μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ή συγκεκριμένες ενημερώσεις λογισμικού, πρέπει επίσης να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Volvo για τις online υπηρεσίες.

Volvo ID

Το Volvo ID είναι ένας προσωπικός κωδικός αναγνώρισης που παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Δημιουργία ενός Volvo ID

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvoid.eu.volvocars.comm/Account ή με την εφαρμογή Volvo Cars, το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ο/η οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκτενείς πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας* ) για σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, κλειστούς δρόμους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο μετακίνησής του/της.

Volvo On Call*

Το Volvo On Call* παρέχει απευθείας επικοινωνία με το αυτοκίνητο, καθώς και πρόσθετη άνεση και βοήθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.