Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Ραδιόφωνο

8 Αποτελέσματα

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο στις συχνότητες FM και ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)*. Όταν το αυτοκίνητο είναι online, μπορείτε επίσης να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Έναρξη λειτουργίας ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο τίθεται σε λειτουργία από την προβολή εφαρμογών της κεντρικής οθόνης.

Αλλαγή ραδιοφωνικής συχνότητας και ραδιοφωνικού σταθμού

Υπάρχουν οδηγίες πώς μπορείτε να αλλάξετε τη ραδιοφωνική ζώνη συχνοτήτων, τη λίστα στη ραδιοφωνική ζώνη συχνοτήτων και τον ραδιοφωνικό σταθμό στην επιλεγμένη λίστα.

Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Το ραδιόφωνο συντάσσει αυτόματα μια λίστα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρίσκονται στην περιοχή που μεταδίδει το ισχυρότερο σήμα.

Ρυθμίσεις για το ραδιόφωνο

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες ραδιοφώνου που μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε.

Ραδιόφωνο RDS

RDS (Radio Data System) σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να συντονιστεί αυτόματα στον σταθμό με το ισχυρότερο σήμα. Το RDS παρέχει τη δυνατότητα λήψης π.χ. πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και αναζήτησης συγκεκριμένων τύπων προγράμματος.

Αποθήκευση καναλιών ραδιοφώνου στην εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ραδιοφωνικό κανάλι στην εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου και στη λίστα Αγαπημένων για τη ραδιοφωνική συχνότητα (π.χ. FM). Οδηγίες για το πώς να προσθέτετε και να αφαιρείτε κανάλια ραδιοφώνου μπορείτε να βρείτε παρακάτω.