Κεντρική οθόνη

Μετακίνηση εφαρμογών και κουμπιών στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μετακίνηση εφαρμογών και κουμπιών στην κεντρική οθόνη

Οι εφαρμογές και τα κουμπιά για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου στην προβολή εφαρμογών και την προβολή λειτουργιών αντίστοιχα μπορούν να μετακινηθούν και να διευθετηθούν όπως θέλετε.

Σαρώστε από δεξιά προς τα αριστεράΙσχύει για αριστεροτίμονα αυτοκίνητα. Για δεξιοτίμονα αυτοκίνητα - σαρώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση. για πρόσβαση στην προβολή εφαρμογών ή σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιάΙσχύει για αριστεροτίμονα αυτοκίνητα. Για δεξιοτίμονα αυτοκίνητα - σαρώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση. για πρόσβαση στην προβολή λειτουργιών.

Πατήστε σε μια εφαρμογή ή κουμπί παρατεταμένα.

Η εφαρμογή ή το κουμπί αλλάζει μέγεθος και γίνεται ελαφρώς διαφανής(-ές). Τότε μπορείτε να τη/το μετακινήσετε.

Σύρετε την εφαρμογή ή το κουμπί σε ένα ελεύθερο σημείο στην προβολή.

Ο μέγιστος αριθμός σειρών που είναι διαθέσιμες για την εναπόθεση εφαρμογών ή κουμπιών είναι 48. Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή ή ένα κουμπί έξω από την ορατή προβολή, σύρετέ το στο κάτω μέρος της προβολής. Τότε προστίθενται νέες σειρές, όπου μπορείτε να εναποθέσετε την εφαρμογή ή το κουμπί.

Με αυτό τον τρόπο μια εφαρμογή ή ένα κουμπί μπορεί να τοποθετηθεί πιο κάτω και, τότε, δεν είναι ορατή(-ό) στην κανονική λειτουργία της προβολής.

Σαρώστε κατά πλάτος της οθόνης, για κύλιση πάνω ή κάτω στην προβολή.

Σημείωση

Μπορείτε να αποκρύψετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε σπάνια ή καθόλου, μετακινώντας τις στο κάτω μέρος, εκτός ορατής οθόνης. Με αυτό τον τρόπο θα είναι ευκολότερο να βρείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Σημείωση

Οι εφαρμογές και τα κουμπιά λειτουργιών του αυτοκινήτου δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε σημεία που είναι ήδη κατειλημμένα.


Σας βοήθησε αυτό;