Οθόνη οδηγού

Διαχείριση του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Διαχείριση του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ο χειρισμός του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού πραγματοποιείται από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

P5-1507-Incoming Call, app menu and right steering wheel switch

Το μενού εφαρμογών και τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι. Η εικόνα είναι απλοποιημένη.

Άνοιγμα/κλείσιμο
Αριστερά/δεξιά
Επάνω/κάτω
Επιβεβαίωση

Άνοιγμα/κλείσιμο του μενού εφαρμογών

Πατήστε άνοιγμα/κλείσιμο (1).

Το μενού εφαρμογών ανοίγει/κλείνει.

Σημείωση

Το μενού εφαρμογών δεν μπορεί να ανοίξει, όταν στην οθόνη του οδηγού υπάρχει μη επιβεβαιωμένο μήνυμα. Πρέπει να επιβεβαιώστε το μήνυμα, για να μπορέσει να ανοίξει το μενού εφαρμογών.

Το μενού εφαρμογών κλείνει αυτόματα αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί ή αν έχουν ενεργοποιηθεί συγκεκριμένες επιλογές.

Περιήγηση και επιλογή στο μενού εφαρμογών:

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις διάφορες εφαρμογές, πατώντας το αριστερό ή το δεξί βέλος (2).

Οι λειτουργίες για την προηγούμενη/επόμενη εφαρμογή εμφανίζονται στο μενού εφαρμογών.

Για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες για την επιλεγμένη εφαρμογή, πατήστε πάνω ή κάτω (3).

Επιβεβαιώστε ή μαρκάρετε μια επιλογή για τη λειτουργία πατώντας στην επιβεβαίωση (4).

Η λειτουργία ενεργοποιείται και για ορισμένες επιλογές το μενού εφαρμογών στη συνέχεια κλείνει.

Αν ανοίξετε το μενού εφαρμογών ξανά, ανοίγει στα δεξιά των λειτουργιών για τη λειτουργία που επιλέχθηκε πιο πρόσφατα.


Σας βοήθησε αυτό;