Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Δρομολόγιο και διαδρομή

8 Αποτελέσματα

Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης*

Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αποθηκευμένα αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο.

Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της διαδρομής

Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται μια λίστα με σημεία ενδιαφέροντος (POI* .

Δρομολόγιο

Το δρομολόγιο είναι η διαδρομή που προτείνεται στο σύστημα πλοήγησης* όταν ο χρήστης εισάγει έναν προορισμό.

Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής

Μπορείτε να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές στο σύστημα πλοήγησης* ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τροποποίηση ή διαγραφή του δρομολογίου

Μπορείτε να αφαιρέσετε τους ενδιάμεσους προορισμούς ή ολόκληρο το δρομολόγιο στο σύστημα πλοήγησης*, ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εμφάνιση δρομολογίου

Υπάρχει η δυνατότητα το δρομολόγιο να εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης* στη διάρκεια της πλοήγησης.

Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης στο δρομολόγιο

Μια λίστα με τα μελλοντικά σημεία καθοδήγησης του δρομολογίου βοηθά τον οδηγό να προγραμματίζει τους επερχόμενους ελιγμούς έγκαιρα.

Επιλογή παράκαμψης στο σύστημα πλοήγησης*

Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει παράκαμψη.