Μηδενισμός ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Υπάρχει η δυνατότητα να επαναφέρετε αμέσως στις προεπιλεγμένες τιμές όλες τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο μενού στην κεντρική οθόνη.

Δύο είδη μηδενισμού

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι επαναφοράς των ρυθμίσεων στο μενού ρυθμίσεων:
  • Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις - διαγράφει όλα τα δεδομένα και τα αρχεία και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.
  • Επαναφορά προσωπικών ρυθμίσεων - διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα και επαναφέρει τις προσωπικές ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να μηδενίσετε τις ρυθμίσεις σας.

 Σημείωση

Το Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Συνεχίστε στο ΣύστημαΕπαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Επιλέξτε το είδος επαναφοράς ρυθμίσεων που θέλετε.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Για την Επαναφορά προσωπικών ρυθμίσεων, πρέπει να επιβεβαιώσετε την επαναφορά πατώντας Επαναρύθμιση για το ενεργό προφίλ ή Επαναρύθμιση για όλα τα προφίλ.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις επανέρχονται στις αρχικές τους τιμές.