Δρομολόγιο και διαδρομή

Εμφάνιση δρομολογίου

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εμφάνιση δρομολογίου

Υπάρχει η δυνατότητα το δρομολόγιο να εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης* στη διάρκεια της πλοήγησης.

P5-1717-Navigation, ongoing route show itenerary

Κατά την καθοδήγηση, επεκτείνετε το πεδίο εργαλείων με το κάτω βέλος και στη συνέχεια τα τρία σημεία.

P5-1717-Navigation, show itinerary symbol

Πατήστε στο σύμβολο για το Δρομολόγιο για να εμφανιστεί το δρομολόγιο.


Σας βοήθησε αυτό;