Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Πλοήγηση

14 Αποτελέσματα

Λίστα εντολών για τον φωνητικό χειρισμό του συστήματος πλοήγησης*

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές. Ακολουθεί μια λίστα εντολών παρακάτω.

Διαφορές ανάμεσα στο Sensus Navigation και τους Διαδικτυακούς χάρτες

Η Volvo παρέχει ένα σύστημα πλοήγησης που ονομάζεται Sensus Navigation και μια υπηρεσία χαρτών που ονομάζεται Διαδικτυακοί χάρτες* . Πληροφορίες για τις διαφορές αυτών των υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Sensus Navigation*

Το Sensus Navigation είναι ένα δορυφορικό σύστημα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και πλοήγησης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης*

Το σύστημα πλοήγησης ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα του οδηγού και απενεργοποιείται μόνο όταν ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο και το κλειδώσει.

video

Φωνητικός χειρισμός του συστήματος πλοήγησης*

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει Sensus Navigation, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό χειρισμό για να δώσετε φωνητικές εντολές, ώστε να χειρίζεστε λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα πλοήγησης*

Οι ακόλουθες είναι ορισμένες από τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα πλοήγησης Sensus Navigation.

Σύμβολα και κουμπιά στο σύστημα πλοήγησης*

Στον χάρτη στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται σύμβολα και χρώματα, που παρέχουν πληροφορίες για διάφορους δρόμους και για την περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο και τη διαδρομή. Μια γραμμή εργαλείων με διαφορετικά κουμπιά για διαφορετικές ρυθμίσεις βρίσκεται στα αριστερά.

Άδειες χρήσης συστήματος πλοήγησης*

Η άδεια* αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χρήσης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Σύστημα πλοήγησης* στην κεντρική οθόνη

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. από την κεντρική οθόνη.

Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. από την οθόνη του οδηγού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Το σύστημα πλοήγησης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του οδηγού, όταν οριστεί ένας προορισμός. Το σύστημα πλοήγησης μπορεί επίσης να εμφανίζεται χωρίς να έχει οριστεί προορισμός.

Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).

Πρόταση νέων πληροφοριών χάρτη με το Map Creator

Αν το Volvo σας διαθέτει Sensus Navigation, εμφανίζονται οι χάρτες από τον πάροχο χαρτών Here. Αν διαπιστώσετε ότι από κάποιον χάρτη λείπουν πληροφορίες ή αν θέλετε να προτείνετε αλλαγές, μπορείτε να το κάνετε στην υπηρεσία Map Creator της Here. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν νέες διευθύνσεις ή δρόμους νέας χάραξης.

Πάροχοι πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας

Πληροφορίες για τις εταιρείες που παρέχουν πληροφορίες για την κυκλοφορία στο αυτοκίνητό σας και τα συστήματά του σε διάφορες χώρες παρατίθενται παρακάτω.