Πλοήγηση

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Το σύστημα πλοήγησης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του οδηγού, όταν οριστεί ένας προορισμός. Το σύστημα πλοήγησης μπορεί επίσης να εμφανίζεται χωρίς να έχει οριστεί προορισμός.

Σύρετε προς τα κάτω την πάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.

Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.

Πατήστε My CarΘέματαΠληροφορίες στην Οθόνη οδηγού.

Πατήστε το κουμπί επιλογής Εμφάν χάρτη στην οθόνη οδηγού, για να εμφανιστεί το σύστημα πλοήγησης στην οθόνη του οδηγού χωρίς να έχετε ορίσει προορισμό.


Σας βοήθησε αυτό;