Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

9 Αποτελέσματα

Αλλαγή τροχού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι αλλαγές τροχών πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σωστά. Οδηγίες για την αφαίρεση και τοποθέτηση ενός τροχού και τι είναι σημαντικό να θυμάστε παρατίθενται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις των ελαστικών είναι εγκεκριμένες για χρήση στο αυτοκίνητο.

Γρύλος*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα για την αλλαγή τροχού.

Μπουλόνια τροχών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα μπουλόνια τροχού χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των τροχών στα μουαγιέ.

Εφεδρικός τροχός*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο εφεδρικός τροχός, τύπου Temporary Spare, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να αντικαταστήσει προσωρινά ένα τρυπημένο κανονικό ελαστικό.

Χρήση της ρεζέρβας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη χρήση του εφεδρικού τροχού.

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή/και χειμερινών ελαστικών μπορεί να αυξηθεί η πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες.

Χειμερινά ελαστικά

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για χειμερινές οδικές συνθήκες.

Κλαταρισμένο ελαστικό

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ανάψτε τα αλάρμ αν κλατάρει κάποιο ελαστικό του αυτοκινήτου σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων.

Εργαλειοθήκη

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, αποθηκεύονται στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.