Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Αλλαγή τροχών

9 Αποτελέσματα

Αλλαγή τροχού

Οι αλλαγές τροχών πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σωστά. Οδηγίες για την αφαίρεση και τοποθέτηση ενός τροχού και τι είναι σημαντικό να θυμάστε παρατίθενται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις των ελαστικών είναι εγκεκριμένες για χρήση στο αυτοκίνητο.

Γρύλος*

Ο γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα για την αλλαγή τροχού.

Μπουλόνια τροχών

Τα μπουλόνια τροχού χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των τροχών στα μουαγιέ.

Εφεδρικός τροχός*

Ο εφεδρικός τροχός, τύπου Temporary Spare, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να αντικαταστήσει προσωρινά ένα τρυπημένο κανονικό ελαστικό.

Χρήση της ρεζέρβας*

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη χρήση του εφεδρικού τροχού.

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή/και χειμερινών ελαστικών μπορεί να αυξηθεί η πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες.

Χειμερινά ελαστικά

Τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για χειμερινές οδικές συνθήκες.

Κλαταρισμένο ελαστικό

Ανάψτε τα αλάρμ αν κλατάρει κάποιο ελαστικό του αυτοκινήτου σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων.

Εργαλειοθήκη

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, αποθηκεύονται στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.