Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

Προστασία για το παιδί

10 Αποτελέσματα

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια παιδιών

Η Volvo διαθέτει εξοπλισμό ασφαλείας παιδιών (παιδικά καθίσματα, βοηθητικά παιδικά καθίσματα κ' συστήματα πρόσδεσης) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Παιδικά καθίσματα

Τα παιδιά πρέπει να κάθονται άνετα και με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα χρησιμοποιείται σωστά.

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - κατέβασμα

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα κάτω από την επάνω ή την κάτω θέση στην τέρμα κάτω θέση στην έδρα του καθίσματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να τοποθετήσετε το βοηθητικό κάθισμα από το πάνω στο κάτω επίπεδο.

Παιδικά καθίσματα - επάνω σημεία στερέωσης

Το αυτοκίνητο διαθέτει άνω σημεία στερέωσης για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα που τοποθετούνται με φορά προς τα εμπρός. Αυτά τα σημεία στερέωσης βρίσκονται στην πίσω πλευρά του καθίσματος.

ISOFIX - τύποι παιδικού καθίσματος

Τα παιδικά καθίσματα έχουν διαφορετικά μεγέθη – όπως και τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζουν όλα τα παιδικά καθίσματα σε όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων.

Παιδικό κάθισμα - βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων*

Τα ενσωματωμένα βοηθητικά παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα επιτρέπουν στα παιδιά να κάθονται με άνεση και ασφάλεια.

Παιδικά καθίσματα - θέση

Η θέση του παιδιού στο αυτοκίνητο και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ασφάλειά του καθορίζονται από το βάρος και το ύψος του παιδιού.

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - ανύψωση

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω σε δύο στάδια. Πόσες φορές πρέπει να αναδιπλωθεί το μαξιλάρι εξαρτάται από το βάρος του παιδιού.