Προστασία για το παιδί

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - κατέβασμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα κάτω από την επάνω ή την κάτω θέση στην τέρμα κάτω θέση στην έδρα του καθίσματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να τοποθετήσετε το βοηθητικό κάθισμα από το πάνω στο κάτω επίπεδο.

Τραβήξτε τη λαβή προς τα εμπρός για να απελευθερώσετε το παιδικό κάθισμα.

Πιέστε προς τα κάτω με το χέρι σας στο κέντρο του παιδικού καθίσματος για να ασφαλίσει.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόρπια αντικείμενα (π.χ. παιχνίδια) στο χώρο κάτω από την έδρα του καθίσματος όταν το κατεβάζετε.

Σημείωση

Για να κατεβάσετε την πλάτη του πίσω καθίσματος, πρέπει πρώτα να κατεβάσετε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα.

Προειδοποίηση

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες για το βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων, υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού του παιδιού σε περίπτωση ατυχήματος.

Προειδοποίηση

Η Volvo συνιστά τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Μην κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες στο βοηθητικό παιδικό κάθισμα. Αν το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα έχει υποστεί ισχυρή καταπόνηση, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο. Ακόμη και αν το βοηθητικό παιδικό κάθισμα δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, η προστατευτική του ικανότητα μπορεί να έχει μειωθεί. Το βοηθητικό παιδικό κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί επίσης εάν παρουσιάζει μεγάλη φθορά.


Σας βοήθησε αυτό;