Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

9 Αποτελέσματα

Ήχος και πολυμέσα

Το ηχοσύστημα πολυμέσων περιλαμβάνει το ραδιόφωνο, το media player, την τηλεόραση* και την προαιρετική δυνατότητα επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να χειριστείτε μέσω φωνητικής αναγνώρισης. Μπορείτε να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο π.χ. για συνεχή ροή (stream) ήχου μέσω εφαρμογών. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη 7 ιντσών στο επάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας. Μπορείτε να χειρίζεστε τις λειτουργίες από τα κουμπιά στο τιμόνι, την κεντρική κονσόλα κάτω από την οθόνη ή από το τηλεχειριστήριο*. Ο αριθμός των ηχείων και των ενισχυτών εξαρτάται από το ηχοσύστημα που διαθέτει το αυτοκίνητο.

Αγαπημένα

Συνδέστε μια λειτουργία που χρησιμοποιείτε συχνά με το κουμπί FAV. Υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε μια λειτουργία από κάθε κύρια πηγή όπως το ραδιόφωνο, τα (πολυ)μέσα, MY CAR και την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο σε ένα αυτοκίνητο με δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συνδεδεμένη λειτουργία πατώντας απλά FAV.

Άδειες χρήσης - ήχος και (πολυ)μέσα

Ήχος και πολυμέσα - επισκόπηση

Επισκόπηση των διάφορων εξαρτημάτων του ηχοσυστήματος πολυμέσων.

video

Ήχος και πολυμέσα - χειρισμός του συστήματος

Ο χειρισμός του ηχοσυστήματος πολυμέσων γίνεται από την κεντρική κονσόλα, από τα κουμπιά στο τιμόνι, με φωνητική αναγνώριση ή με το τηλεχειριστήριο*. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη στο επάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας.

Σύμβολα στην οθόνη

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στο πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης της οθόνης.

Αναζήτηση πολυμέσων

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μουσικής στις συσκευές σας. Η αναζήτηση γίνεται στο USB, στο δίσκο και στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Έγκριση τύπου - ήχος και πολυμέσα

Έγκριση τύπου για εξοπλισμό ραδιοφώνου, τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών.

Volvo Sensus

Το Volvo Sensus αποτελεί την καρδιά της προσωπικής εμπειρίας Volvo και σας συνδέει με το αυτοκίνητο και τον έξω κόσμο. Το Sensus παρέχει πληροφορίες, ψυχαγωγία και βοήθεια όταν χρειάζεται. Το Sensus περιλαμβάνει διαισθητικές λειτουργίες που βελτιώνουν τη μετακίνησή σας με το αυτοκίνητο και απλοποιούν την κατοχή του.