Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

7 Αποτελέσματα

εξωτερική πηγή ήχου. Εάν η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη.