Χειριστήρια - διάφορα

Καπό κινητήρα - άνοιγμα και κλείσιμο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ανοίξετε το καπό του κινητήρα αν γυρίσετε τη λαβή στο χώρο επιβατών δεξιά και μετακινήσετε το μάνδαλο στη μάσκα του ψυγείου προς τα αριστερά.

Η λαβή για το άνοιγμα του καπό του κινητήρα βρίσκεται πάντοτε στην αριστερή πλευρά.

Η λαβή για το άνοιγμα του καπό του κινητήρα βρίσκεται πάντοτε στην αριστερή πλευρά.

Περιστρέψτε τη λαβή περίπου 20-25 μοίρες δεξιά. Θα ακούσετε το άγκιστρο να απασφαλίζει.

Μετακινήστε το άγκιστρο προς τα αριστερά και ανοίξτε το καπό του κινητήρα. (Το άγκιστρο βρίσκεται ανάμεσα στον προβολέα και τη μάσκα του ψυγείου, βλ. εικόνα.)

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα ασφαλίζει σωστά όταν το κλείσετε.


Σας βοήθησε αυτό;