Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

20 Αποτελέσματα

Ασφάλειες - γενικά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες, οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.

Μπαταρία εκκίνησης - αντικατάσταση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μπαταρία εκκίνησης στο αυτοκίνητο μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Λάδι κινητήρα - προδιαγραφές και όγκος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι προδιαγραφές λαδιού κινητήρα και ο όγκος για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

video

Λάδι κινητήρα - έλεγχος και πλήρωση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η στάθμη λαδιού ανιχνεύεται με τον ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού.

Υγρό υδραυλικού τιμονιού - ποιότητα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υγρό υδραυλικού τιμονιού ονομάζεται το υγρό που χρησιμοποιείται στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου.

Υγρό φρένων - προδιαγραφές και όγκος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το μέσο σε ένα υδραυλικό σύστημα φρένων ονομάζεται υγρό φρένων και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της πίεσης π.χ. από το πεντάλ φρένων ή την κεντρική αντλία φρένων σε μία ή περισσότερες βοηθητικές αντλίες, οι οποίες με τη σειρά τους επενεργούν σε ένα μηχανικό φρένο.

Ασφάλειες - στο χώρο του κινητήρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ασφάλειες στο χώρο του κινητήρα προστατεύουν τις λειτουργίες του κινητήρα και των φρένων, μεταξύ άλλων.

Μπαταρία - ενδεικτικές λυχνίες

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες πάνω στις μπαταρίες.

Ψυκτικό - ποιότητα και όγκος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο εγκεκριμένος όγκος ψυκτικού για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφεται στον πίνακα.

Υγρό φρένων και συμπλέκτη - στάθμη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η στάθμη του υγρού φρένων και συμπλέκτη πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX στο δοχείο.

Υγρό ψεκαστήρων - πλήρωση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το υγρό ψεκαστήρων χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προβολέων και των παραθύρων. Το υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το σημείο πήξης.

Υγρό υδραυλικού τιμονιού - στάθμη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με 4-κύλινδρο κινητήρα δεν έχουν υγρό υδραυλικού τιμονιού. Στα αυτοκίνητα με άλλο κινητήρα, η στάθμη υγρού του υδραυλικού τιμονιού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX του δοχείου. Το υγρό δεν χρειάζεται αλλαγή.

Ψυκτικό - στάθμη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ψυκτικό υγρό ψύχει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Η θερμότητα που μεταδίδεται από τον κινητήρα στο ψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θερμανθεί ο χώρος επιβατών.

Λάδι κινητήρα - γενικά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα.

Μπαταρία εκκίνησης - γενικά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μπαταρία εκκίνησης χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της μίζας και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού στο αυτοκίνητο.

Χώρος κινητήρα - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η επισκόπηση δείχνει διάφορα εξαρτήματα που αφορούν στο σέρβις.

Ηλεκτρικό σύστημα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ηλεκτρικό σύστημα είναι μονοπολικό και χρησιμοποιεί το πλαίσιο και το κέλυφος του κινητήρα ως αγωγούς.

Ασφάλειες - στην ψυχρή ζώνη του χώρου κινητήρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ασφάλειες στην κρύα ζώνη του χώρου κινητήρα είναι τοποθετημένες σε αυτοκίνητα με τη λειτουργία Start/Stop.

Μπαταρία - Start/Stop

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop, εκτός από την μπαταρία εκκίνησης, διαθέτουν εφεδρική μπαταρία.

Χώρος κινητήρα - έλεγχος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ορισμένα λάδια και υγρά πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.