Κατανομή αέρα

Κατανομή αέρα στο χώρο επιβατών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο εισερχόμενος αέρας κατανέμεται στο χώρο επιβατών από διαφορετικούς αεραγωγούς.

Η κατανομή του αέρα πραγματοποιείται εντελώς αυτόματα στη λειτουργία AUTO.

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία χειροκίνητα, βλ. πίνακα κατανομής αέρα.

Αεραγωγοί στο ταμπλό

Ανοικτοί
Κλειστοί
Πλευρική ροή αέρα
Κάθετη ροή αέρα

Στρέψτε τους ακριανούς αεραγωγούς προς τα παράθυρα για να ξεθαμπώσουν τα τζάμια.

Αεραγωγοί στις κολόνες θυρών

Κλειστοί
Ανοικτοί
Πλευρική ροή αέρα
Κάθετη ροή αέρα

Στρέψτε τους αεραγωγούς προς τα παράθυρα για να ξεθαμπώσουν τα τζάμια όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Στρέψτε τους αεραγωγούς προς το χώρο επιβατών για να είναι πιο ευχάριστη η θερμοκρασία στο πίσω κάθισμα όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Σημείωση

Πρέπει να θυμάστε ότι τα μικρά παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στα ρεύματα αέρα.

Κατανομή αέρα

Κατανομή αέρα - σύστημα αποθάμβωσης παρμπρίζ
Κατανομή αέρα - αεραγωγός, ταμπλό
Κατανομή αέρα - εξαερισμός, δάπεδο

Η εικόνα περιλαμβάνει τρία κουμπιά. Όταν πατάτε τα κουμπιά, στην οθόνη ανάβει η αντίστοιχη φιγούρα (βλ. παρακάτω εικόνα) και ένα βέλος μπροστά από κάθε σημείο της φιγούρας δείχνει την κατανομή αέρα που έχει επιλεγεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. πίνακα κατανομής αέρα.

Η επιλεγμένη κατανομή αέρα απεικονίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Η επιλεγμένη κατανομή αέρα απεικονίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.


Σας βοήθησε αυτό;