Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

6 Αποτελέσματα

Έκτακτη επισκευή ελαστικού - χειρισμός

Στεγανοποίηση διάτρησης με κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).

Έκτακτη επισκευή ελαστικού - επανέλεγχος

Όταν ένα ελαστικό έχει στεγανοποιηθεί με το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), πρέπει να ελεγχθεί ξανά μετά από οδήγηση 3 χιλιομέτρων περίπου.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - φούσκωμα των ελαστικών

Μπορείτε να φουσκώσετε τα εργοστασιακά ελαστικά του αυτοκινήτου με το συμπιεστή που υπάρχει στο κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - θέση

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Έκτακτη επισκευή ελαστικού

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης ελαστικών.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - επισκόπηση

Επισκόπηση των εξαρτημάτων που αποτελούν το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).